Klub         ochrancov zelene


Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Aktivity

   

Strana:  1 ...  4  5 6  7  8  ...  32 

[ 05.10.2016 ]

DOBA LIPOVÁ

( Ševčíková Dana )

Vážime si históriu našich predkov a stromy, ktoré nám tu zanechali.

V Senici nám zostalo ešte pár starých líp, ktorým chce Klub ochrancov zelene (KOZEL)venovať svoju pozornosť, aby sa im dostalo náležitej úcty. Dvom lipkám sme už zabezpečili odborné ošetrenie - Praskačových lipe a Kresákovej lipe. Ktoré to sú? A ako sa nazývajú ďalšie staré lipy v Senici? Čo stálo na miestach, z ktorých trpezlivo sledujú život tohto mesta? Porozprávame spolu s Klubom priateľov histórie už 12. októbra 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ 02.10.2016 ]

Strominkovia v dobe lipovej a Kresákova lipa

( Ševčíková Dana )

Spoločné presvedčenie o potrebe šírenia stromového posolstva a láska k stromom nás neustále motivujú vnášať osvetu a rozprávať o veľkosti a zároveň krehkosti drevín, o nespochybniteľnej potrebe ich existencie v ľudskom svete, bez ohľadu na technológie a trendy, ktoré tým svetom "hýbu". Podať tieto informácie deťom predškolského veku nám už štvrtý rok pomáhajú Strominkovia.

Strominkom sa 29.septembra 2016 ušiel krásny pokojný slnečný deň. Strávili ho v senickej materskej škole u Veselého šaša, kde deťom venovali svoj čas, aby sa s nimi porozprávali o stromoch, pôde, semienkach, arboristoch, zasadili nový stromček, v areáli škôlky odprezentovali prácu arboristu, pričom tam súčasne ošetrili Topoľ simonov.

Pretože my máme DOBU LIPOVÚ, spoločníčkou tohto dňa sa nám stala nádherná senická lipa, ktorej vravíme Kresákova lipa. Rastie na Štefánikovej ulici (neďaleko kúpaliska), patrí medzi najstaršie a najkrajšie senické stromy a teší sa výbornej zdravotnej kondícii. Ako väčšina starých líp v Senici, aj táto kedysi rástla v záhrade rodinného domu. Prostredie sa od základu zmenilo, zmizol dom, zmizla záhrada, ale lipka našťastie zostala. Kto vie, aké príbehy by nám vedela vyrozprávať, aké tajomstvá ukrýva?  V skromnosti a pokore pozerá na svet okolo seba už asi dve stovky rokov. Mnohí ani netušia, aká krásavica nám tu z minulých čias zostala. „Ona je nenápadne veľká...“, povedal arborista Jakub Kováč, ktorý spolu s Michalom Kuzmom vykonal kontrolu a ošetrenie tohto vzácneho stromu. Mohutná košatá lipa rastie síce neďaleko frekventovanej cesty, je však ukrytá v zeleni za bytovým domom, kde žije svoj tichý stromový život.

Čítajte ďalej


[ 24.09.2016 ]

Strominkovia v dobe lipovej a Praskačových lipa

( Ševčíková Dana )

V Senici rastie zopár starých líp, ktoré majú svoje príbehy. Radi by sme ich svojim pôsobením postupne predstavili  širšej verejnosti, aby sme upozornili na ich prítomnosť, krehkosť a potrebu uchovať ich ako pamiatku pre naše mesto. Preto v združení nastáva akási DOBA LIPOVÁ a ovplyvňuje  aj činnosť Strominkov.

Po letnom odpočinku prišli Strominkovia do materskej školy na Komenského ulici. Tu sú Strominkovia vlastne doma. Práve tu sa takmer pred štyrmi rokmi zrodila spontánna myšlienka pre vytvorenie projektu so šírením stromovo – ochranárskej osvety medzi najmenšími. Z detí, ktoré našich prvých Strominkov zažili sa medzičasom stali školáci a vystriedali ich dietky nové.  Tie sa dnes dozvedeli o dôvodoch a potrebe chrániť a správne udržiavať stromy. A s radosťou sme s nimi zasadili ďalší stromček – mladú morušku. Neukrátili sme ich ani o možnosť stretnúť sa s našimi spolupracujúcimi arboristami Jakubom Kováčom a Michalom Kuzmom, aby trošku spoznali a na vlastné očká videli ich zmysluplnú, no náročnú prácu.  

Čítajte ďalej


[ 20.06.2016 ]

Seminár o klimatickej zmene v Trenčíne

( Ševčíková Dana )

Prijali sme pozvanie prispieť do seminára o zmene klímy, ktorý sa konal 20.6.2016 v Trenčíne. Ústredným motívom našej prednášky, ktorú som si pripravila spolu s arboristom Michalom Kuzmom, bol samozrejme strom. Seminár zorganizoval Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa.

RNDr. Pavel Šťastný, CSc. zo Slovenského hydrometeorologického ústavu porozprával mnoho zaujímavého o zmene klímy, pozorovaniach i predpokladoch, vzťahujúcich sa k tejto problematike. Ing. Zuzana Hudeková, PhD. z Útvaru hlavnej architekty mesta Bratislava zasa prítomných informovala o opatreniach a adaptácii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. Ďalší prednášajúci RNDr. Michal Šutriepka, PhD. z Ministerstva životného prostredia poskytol informácie ohľadne čerpania dotácií pre opatrenia na zmenu klímy.

Ako som spomenula vyššie, my sme na tomto seminári rozprávali o strome. Sme presvedčení, že práve v čase klimatickej zmeny je zeleň tým najlepším spoločníkom a pomocníkom pre urbanizované prostredie. Vykonáva pre nás množstvo užitočnej práce a zadarmo. Preto je jej ochrana viac než na mieste, preto je nutné klásť dôraz na správne ošetrovanie stromov, aby sa nepremyslenými zásahmi ich životnosť neskracovala. Preto je dôležité venovať pozornosť novým dobre premysleným výsadbám a neprípustné zásahy na stromoch nenechať bez povšimnutia. Rovnako je dôležité, aby kompetentní vedeli kde hľadať odborníkov a ako správne zadať práce pre ošetrenie stromov, ktoré majú v správe. O tomto a mnohom ďalšom bola naša prednáška. Sme radi, že prítomných zaujala a veríme, že sme aj takýmto príspevkom pomohli ochrane našich zelených priateľov.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


[ 13.06.2016 ]

Ekologický čin roka 2015

( Ševčíková Dana )

 

Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže Ekologický čin roka. So svojim prihláseným malým projektíkom sme tým veľkým v súťaži konkurovať nemohli, no ocenenie sme napriek tomu získali.

Oceňovanie projektov sa uskutočnilo 13.6.2016 na úrade Trnavského samosprávneho kraja. Do súťaže sa tento rok zapojilo 9 projektov. Zvíťazilo rybárske Občianske združenie Verešvárska Baňa – Červeník s projektom „Zo smetiska jazero plné života“. Viac o ostatných úspešných projektoch sa dočítate tu: 

My sme sa do súťaže zapojili s projektom Hmyzí a vtáčí hotel, ktorý sme vytvorili zo stromu, predurčeného na výrub. Aj takéto stromy sú v mestách dôležité a plnia nezastupiteľnú funkciu. Za realizáciu projektu vďačíme arboristovi Jakubovi Kováčovi, ktorý dal svojej myšlienke aj konečnú podobu. Prihlásením do súťaže sme chceli zviditeľniť alternatívny spôsob naloženia so starým stromom, ktorému z dôvodu bezpečnosti hrozí motorová píla.

 Hmyzí a vtáčí hotel - Moruša biela Strana:  1 ...  4  5 6  7  8  ...  32 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene