Klub         ochrancov zelene


Websupport

Píšete nám


Predmet: Zdevastované stromy pri Lekárni u Martina - aktualizované 29.10.2012

08.10.2012 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


V piatok 5.10.2012 sme dostali do našej e-mailovej schránky túto správu:

„Dobrý deň.

Obraciame sa na Vás ako na zástupcov Klubu ochrancov zelene s prosbou oboznámiť kompetentných s obsahom nášho listu a poskytnúť nám k nemu vyjadrenie.

Dňa 5. októbra 2012 sa nám, obyvateľom panelového domu, na Námestí oslobodenia č. 16, po príchode z práce naskytol desivý pohľad. Aleja zdravých briez bola celá zdevastovaná, osekané konáre smutne ležali na zemi. Z briez zostali len pahýle.Komu a na čo slúži takéto zničenie krásnych stromov? Stáli tu 32 rokov a stačilo jedno dopoludnie na ich "zmrzačenie". Osobne ich všetky sadila pani Juci /Júlia Škrhová/ a my, niektorí obyvatelia domu, sme jej ich pomáhali zalievať, aby rástli do krásy. Tú krásu sme vytvorili my, ľudia, žijúci v okolí a my nemáme právo sa vopred dozvedieť, čo sa ide na našom dvore diať? Oznámenie z 3.10.2012, že sa bude o dva dni čistiť dvor, vôbec nenapovedalo, aká hrôza naše brezy čaká. Pýtame sa, kto dal príkaz na takéto zničenie stromov? Srdce človeka, ktorý videl brezy pred ich osekaním pri terajšom pohľade musí zaplakať. Žiadny argument nie je prijateľný, keď sa ničí príroda takýmto spôsobom.

Zostávam s pozdravom

PhDr. Anna Držíková, v mene obyvateľov Námestia oslobodenia“ 

Náš predseda znepokojenej odosielateľke smutného e-mailu ihneď odpísal a prisľúbil, že zistí, kto dal podnet a kto rozhodol o takomto radikálnom reze drevín. V minulej sezóne sme totiž tieto stromy riešili v komisii pre zeleň, kde sme zamietli návrh na ich výrub. O takomto zásahu do korún nebola pri jednaní reč.

Ako predseda sľúbil, tak i splnil. Vydal sa pátrať po iniciátoroch spomenutého skutku. Zistil, že zákrok vykonali Technické služby a požiadavka vzišla od poslancov a členov mestského výboru dotknutej štvrte. Dôvodom bolo (samozrejme!) znečisťovanie priestoru lístím a semenami, a tiež upchávanie kanalizácie lístím a presah stromov nad parkovisko. Bohužiaľ, keďže sa nejedná o výrub stromov, ale „len“ o ich orezanie, nevyžaduje sa  v tejto veci viesť správne konanie, do ktorého by sme podľa platnej legislatívy mohli vstúpiť ako účastník konania. Súhlas k tomuto zákroku vydáva iba miestny orgán ochrany prírody, teda  mestský úrad. To tiež znamená, že ani naše združenie nemusí byť o tomto kroku informované, a tým pádom do rozhodnutia nemôžeme zasahovať. Bude to záležať iba na mestskom úrade, či v budúcnosti nás, alebo občanov o takomto radikálnom zásahu budú informovať. 

Na problém nevhodných orezov upozorníme vedenie mesta a požiadame, aby nás o takýchto hromadných zákrokoch včas informovali. Našou snahou je presvedčiť radnicu, aby ošetrovanie stromov, najmä pri takýchto väčších zásahoch a ošetrení starších drevín, bolo zverené do rúk odborníkov - certifikovaných arboristov. Aby sme v súvislosti so stromami zažili čo najmenej nepríjemných prekvapení a aby sme sa dlhé desaťročia mohli tešiť z pekných, neznetvorených a zdravých stromov.

 

Článok pani Držíkovej k orezaným brezám - Záhorák 15.10.2012

Vyjadrenie MsÚ Senica k orezu briez a reakcia na článok pani Držíkovej - Záhorák 22.10.2012

Ohlas čitateľa na zamietnutú žiadosť k výrubu predmetných briez - Záhorák 22.10.2012

Naše stanovisko k obsahu témy s orezom a snahou o výrub briez - Záhorák 29.10.2012


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene