Klub         ochrancov zelene


Websupport

2 % z dane

   

Strana: 1 

[ 06.03.2017 ]

Venujte nám 2% z dane

O nápady, plány a chuť k ich realizácii nie je v našom združení núdza.

Aby sme ich mohli premeniť na reálne činy, potrebujeme k tomu okrem nadšenia a času, venovaného dobrovoľníckej činnosti aj takú prozaickú vec, akou sú peniaze. Preto si dovoľujeme uchádzať sa o Vaše 2% z dane, ktoré nám pomôžu v našej činnosti... Venujte nám Vaše 2 %.

Pri poukazovaní 2 % z dane dajte, prosím, pozor na správne vyplnenie identifikačných údajov o našom združení. Do kolónky „Obchodné meno alebo názov“ uveďte celý oficiálny názov združenia – Klub ochrancov zelene. Našu skratku KOZEL v tomto prípade použiť nemožno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby, právnické osoby):

Priamo v daňovom priznaní za rok 2021 je uvedený odsek "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov", kde môžete vpísať informácie o vybranom prijímateľovi. Termín odovzdania daňového priznania je do 31. marca 2022

Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:

  1. Požiadate zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo:

    Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

  2. Vyplníte tlačivo: 

    Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %   (tu sú už vyplnené údaje o našom združení, pdf. je editovateľné, môžete vpisovať Vaše údaje)

  3. Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2022.

Všetky informácie a tlačivá k poukázaniu 2% z dane nájdete na stránke www.rozhodni.sk

Presný postup krokov na poukázanie 2% tu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 1 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene