Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Mestské zastupiteľstvo 3.12.2019


[ Naspäť na zoznam článkov ]


Na mestskom zastupiteľstve dňa 3.12.2019 sme primátorovi a poslancom mesta Myjavy oznámili vznik petičného výboru Proti budovaniu IBV a likvidácii lesíka.

Záznam zo zastupiteľstva a časť, ktorá sa týka horeuvedeného nájdete tu - čas od 10:17:

Mestské zastupiteľstvo Myjava - 3.12.2019

Na zasadnutí MsZ sme informovali o petícii proti výstavbe IBV v nemocničnom parku aj poslancov. Začiatok videa od 10:18. Otom, že je nemocničný park podľa platného územného plánu úses sme informovali od 26:10. Odpoveď primátora bola, že aj podľa starého platného územného plánu sa v parku môže stavať. Navyše sme zastupiteľstvu pripomenuli opatrenie odporučené Okresným úradom Myjava odbor životného prostredia, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovávani Zmien a doplnkov územného plánu mesta – povinnosť zmapovania výskytu biotopov v lokalite Nemocničného parku. Čas na videu 31:10 Toto zostalo bez reakcie.

Ak by ste chceli podporiť našu petíciu, môžete tak urobiť elektonicky tu: PETÍCIA

alebo si môžete stiahnuť petičný hárok, ktorý nájdete tu:

Na spôsobe odovzdania vyplnených petičných hárkov sa dohodneme prostrednístvom mailovej adresy oz.kozel@gmail.com

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene