Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Článk MY TN 9.12.2019


[ Naspäť na zoznam článkov ]


Aj takýto článok k záchrane nemocničného lesíka vyšiel. Škoda, že sa autor článku s nami neskontaktoval. Mal by presnejšie informácie. Petíciu spolu v papierovej a elektronickej forme podpísalo už viac ako 1 000 občanov.


Ďakujeme za článok, lebo priniesol pre nás podnety na overenie, preskúmanie a vyjasnenie informácií z vyjadrenia mesta. Napr. : „v čase, keď pozemok vlastnila župa, bol určený na zastavanie“ (?) - v skutočnosti bol park spolu s nemocnicou vedený ako občianska vybavenosť zmenu na výstavbu RD prináša zatiaľ neschválený nový územný plán mesta , „územný plán je schválený príslušným stavebným úradom“(?) - územný plán schvaľuje mestské zastupiteľstvo, zatiaľ mestské zastupiteľstvo územný plán neschválilo, „dendrologický prieskum“ (?) - v skutočnosti sa má v lesíku zmapovať výskyt biotopov ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene