Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Ján Hromek - Do územných plánov sa zasahuje hrubým spôsobom

18.12.2019
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Nemocnicu tvorí komplex budov vrátane komunikácii, inžinierskych sietí, funkčného zabezpečenia (ako je napríklad lôžková časť, ambulancie, operačné sály, sklady, kotolňa, trafostanica, parkoviská, garáže) i príslušnej zelene, ktorá tvorí ochrannú aj izolačnú funkciu. Nemocnica ako celok tvorí špeciálnu funkčnú ZÓNU. Táto zóna, určená zákonmi, vyhláškami a štátnymi i Európskymi normami je v podstate neporušiteľná, pretože by to narušilo funkciu celej nemocnice. Každá nemocnica MUSÍ mať svoje ochranné pásmo!

Nemocnica Myjava patrí medzi najmodernejšie na Slovensku, bola postavená a uvedená do prevádzky až v druhej polovici XX. storočia. Okolie tvorí park a zeleň, čo spĺňa všetky požiadavky na ochranné pásmo. V podstate sa dá povedať, že je to JEDINÝ park v meste Myjava, nepoznám žiadny iný v intraviláne. Sú to nenahraditeľné pľúca nielen pre nemocnicu, ale aj pre celé mesto! Nemocnica sa postavila na dobu najmenej dvesto rokov. Počas tejto doby nie je vhodné narúšať existujúcu zónu akýmikoľvek zásahmi. Treba ju riešiť vždy komplexne...

V posledných rokoch sa stretávame so zahusťovaním výstavby v mestách, pričom prichádza skôr k odlivu obyvateľstva z miest. Teda ak je tu potreba kvalitného bývania, treba hľadať nové ubytovacie zóny, čo rieši územný plán mesta. Zároveň však vidíme, že do týchto plánov sa hrubým spôsobom zasahuje, najmä neodborníkmi s politickým, či ziskuchtivým podtextom.

Toto je aj prípad nemocnice Myjava, keď sa nezodpovedným prístupom navrhlo hrubo narušiť ochrannú zónu nemocnice a nahradiť park obytnou zónou, ktorá v podstate ZNIČÍ celý zámer kladený na okolie nemocníc. Nemocnice sa umiestňujú v tichých, odizolovaných častiach miest a tak ako sú výrobné, obytné, oddychové, športové a kultúrne zóny, tak ich nemožno zlučovať a miešať dokopy, ako sa komu zachce.

Aj rodinný dom má svoje zóny! Dennú obývaciu i nočnú oddychovú časť, záhradnú a relaxačnú časť, osobitne sociálnu časť, garáže i skladové priestory. Postaviť pri nemocnici tak obrovské sídlisko je primitívny nápad, presne taký, ako keby si niekto navrhol WC uprostred obývačky!

Najhorší ja však MOTÍV!!! A tým je snaha vymeniť dôležitú zeleň za peniaze. Najhoršie sú následky, ktoré by trvali najmenej dvesto rokov bez možnosti to napraviť. Najhoršie je, že to pretláčajú politicky činné osoby bez osobnej zodpovednosti za mesto a najmä bez znalostí v oblasti výstavby a čo je najsmutnejšie, aj bez zdravého sedliackeho rozumu...

 

                                                                       Ján HROMEK, autorizovaný stavebný inžinier,

                                                                                   dlhoročný obyvateľ mesta Myjava

Vyjadrenie k výstavbe


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene