Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Otvorený list poslancom Mestského zastupiteľstva v Myjave

03.02.2020 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Dnes 3.2.2020 bol poslancom Mestského zastupiteľstva odoslaný otvorený list.

Žiadame v ňom, aby poslanci pred štvrtkovým zasadnutím MsZ zvážili, či svojim hlasovaním schvália VZN o zmene územného plánu, čím by dali zelenú výstavbe IBV v nemocničnom lesíku. Týmto projektom bude zničený kus živej a nenahraditeľnej prírody v meste. Nevraviac o tom, že schvaľovací proces pre zmenu Územného plánu obchádza dôležité fakty. Napríklad ignoruje existenciu prvku Územného systému ekologickej stability, ktorým myjavský lesopark je.

Zároveň sme vedenie mesta požiadali, aby do programu rokovania Mestského zastupiteľstva bol zaradený aj bod - Prerokovanie petície proti výstavbe IBV. 

 

Otvorený list si môžete prečítať tu:  

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene