Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Ján Gálik: Nemocničný park vo svetle poznania faktov a súvislostí


[ Naspäť na zoznam článkov ]


So záujmom sme si prečítali obsiahly článok, vydaný v týždenníku Kopaničiar expres, od pána Jána Gálika, myjavského pamätníka a publicistu, ktorý je posledným žijúcim človekom, čo s kauzou výstavby bytov na Myjave, a teda aj v nemocničnom parku, prichádzal do styku od začiatku. Je odborníkom na slovo vzatým, touto problematikou sa zaoberá už viac ako štyridsať rokov - v minulosti pracoval ako vedúci odboru výstavby na Myjave.

Pre nás sú jeho odpublikované články s názvom "Výstavba rodinných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí" hodnotnou výpoveďou a priblížením historických súvislostí, ktoré vnášajú svetlo aj do problému s plánovanou výstavbou v nemocničnom lesíku.

Výpoveď pána Jána Gálika zverejňujeme aj na našich stránkach, aby sme sa my, ale aj prípadní záujemci, mohli k tomuto cennému zhodnoteniu súvislostí kedykoľvek vrátiť. Čítanie vrelo dporúčame.

 Textový formát článku "Výstavba rodiných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí" - celý čánok (lepší formát na čítanie)

Nižšie prikladáme skeny z novín, kde je možno vidieť i Návrh stavebného obvodu pre 19 rodinných domov v k.ú. Turá Lúka (J. Gálik 1989) ale i Urbanistickú štúdiu dvoch stavebných obvodov na výstavbu RD (J. Gálik 2003):

1. časť - Výstavba rodinných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí

2. časť - Výstavba rodinných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene