Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Poďte s nami do lesíka

23.07.2020 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


V nedeľu 19.7.2020, v Trnovciach pri Myjave, prebehlo podujatie Poďte s nami do lesíka. Organizovali sme ho  s myjavskými aktivistami, ktorým nie je ľahostajný osud nemocničného parku v Myjave. Podujatie bolo venované rozprávaniu o hodnotách 3,5 ha nemocničného parku - lesoparku, určeného na likvidáciu, aby na jeho mieste bolo vybudovaných 35 - 40 rodinných domov. 

Akciu sme pôvodne chceli uskutočniť v samotnom Lesíku pri nemocnici. V podstate sa malo jednať o popoludnie s prednáškami odborníkov a náučnými aktivitami pre deti. Reakciou mesta na túto našu aktivitu bol nesúhlas s jeho uskutočnením na tomto mieste. Odôvodnením bol zlý zdravotný stav stromov a bolo nám odporučené, aby sme akciu premiestnili do Trnovcov.

Prišlo nám to trochu trpko – smiešne. Na jednej strane mesto umožňuje využívať v lesíku tenisové kurty a na strane druhej, keď si chceme sadnúť s ľuďmi do trávy a rozprávať sa, toto je vyhodnotené ako športové podujatie, je to nebezpečné, musí sa to zakázať a o tomto zákaze treba informovať aj Políciu.

Postoj mesta sme sa ale rozhodli rešpektovať. Napriek jeho rozporuplnosti i napriek tomu, že veľmi dobre vieme, v akom stave stromy v lesíku máme. Stromom v minulosti chýbala údržba, ale nemôžme vravieť o ich havarijnom stave. Svoj názor nám k tomu povedal aj certifikovaný arborista Michal Kuzma, s ktorým sme časť predchádzajúceho dňa strávili práve tu, v lesíku. V pamäti mi utkvelo jedno z jeho tvrdení, že keby tieto stromy rástli vo Viedni, tak sa tu vôbec o ich odstránení nerozprávame. Mnohé z nich by mali dokonca potenciál byť v budúcnosti chránenými stromami. Arborista o tomto ochotne rozprával aj ľuďom v Trnovciach. Aj o nadšení zo skutočnosti, že mal príležitosť vidieť a zažiť takýto skvelý prírodný priestor, plný života, priamo v meste. Počas svojho pobytu mal možnosť pozorovať veverice, rôzne druhy vtákov, motýľov, hmyzu, vieme, že sú tu srny, že tu rastú jahody, huby, celý herbár liečivých rastlín... Vyriešiť obávanú bezpečnosť stromov nepovažuje za nemožnú a komplikovanú vec. Stromy v tomto lesoparku vyhodnotil za odolnejšie a potenciálnejšie, než stromy v meste, ktoré sú stresované zhutnením pôdy, priestorovým obmedzením, nedostatkom živín a vlahy. Naopak, v lesíku sú stromy odolnejšie už len preto, že žijú nie jednotlivo, ako v typickom mestskom prostredí, ale v spoločenstve. V rámci ich prepojených koreňových systémov prirodzene funguje mykoríza, opadané lístie spod nich nie je odstraňované, čím je zabezpečená lepšia výživa a vlaha. Nie sú stresované stiesnenými priestorovými podmienkami a opakovaným orezom koruny, či redukciou koreňov, alebo nepriaznivou mestskou mikroklímou, sprevádzanou otrasmi pôdy z okolitej dopravy. Správu z arboristického hodnotenia lokality si môžete prečítať tu:  Správa o stave areálu nemocničného parku v Myjave z arboristického pohľadu

Súčasťou podujatia bola aj prezentácia ornitologického posudku, ktorý vypracovala Slovenská ornitologická spoločnosť / Bird Life Slovensko. Cieľom prieskumu bolo zistiť, aké vtáčie druhy a s akou početnosťou na území lesíka hniezdia. V nemocničnom lesoparku bolo zistených 24 vtáčích druhov a najvzácnejším objavom je hniezdo s mláďatami jastraba krahulca. Je to vzácnosť, veď ktoré mesto sa môže takýmto niečím pochváliť? Mať takýto pokojný, životaschopný kúsok prírody priamo v zastavanom území mesta je v súčasnosti skutočnou hodnotou. Škoda len, že tu na Myjave nie je docenený. V ornitologickom posudku sa okrem konkrétnych vtáčích druhov uvádza, že výrubom drevín na predmetnom území dôjde k nenávratnej strate hniezdísk a hniezdneho biotopu zákonom chránených živočíchov, pričom náhradná výsadba mladých drevín nie je dostatočnou kompenzáciou za takúto stratu. Takáto zeleň poskytuje množstvo ekosystémových služieb, ktoré je možné využiť ako pri rekreácii a poznávacom turizme, tak aj pri ochrane zdravia obyvateľstva.

Na stretnutí v Trnovciach sa slova ujala aj Blanka Říhová z Myjavy. Popísala celý proces aktivít a oboznámila s činnosťami, vykonanými v rámci záchrany lesíka. Okrem toho informovala prítomných aj o novovznikajúcom ochranárskom združení na Myjave. K potrebe jeho založenia inšpirovala práve kauza likvidácie nemocničného parku a jeho plánovanej premeny na stavebné pozemky.

Stretnutia sa zúčastnil aj celoživotný ochranca prírody, pamätník, pedagóg a historik pán Michal Dugáček. Záujem zlikvidovať nemocničný park odsúdil, stojí jednoznačne za jeho zachovaním, potvrdil, že park bol vytvorený cielene, s víziou, že má plniť očakávané funkcie, nejedná sa o žiadny náhodne zarastený priestor, čo dokazujú aj staré výkresy a dokumentácia, ktorú sme na stretnutie priniesli k nahliadnutiu.

Okrem uvedeného sme urobili expozíciu fotografií, zachytávajúcich rozmanitý život v lesíku a pripravili aktivity pre deti, kvíz o drevinách a náučnú spoznávaciu aktivitu na rozlišovanie drevín. Prítomní uvítali možnosť porozprávať a poinformovať sa o tejto problematike.

Snahy o záchranu myjavského lesíka teda trvajú, odborníci, ktorých oslovujeme a do lesíka voláme, jednoznačne potvrdzujú nevyvrátiteľné a nenahraditeľné hodnoty tohto miesta, ktoré je nutné zachovať a zveľadiť, aby v ňom aj občania našli oddych a relax. Nič podobné sa vybudovať nedá, toto sa tvorí a vyvíja viac ako 60 rokov. Na nič podobné nikde nenájdete miesto. Bolo by trestuhodné takéto prírodné spoločenstvo zlikvidovať, podriadiť záujem verejný, ktorým zachovanie zeleného priestoru je, záujmu pár desiatok jednotlivcov, ktorí si tu postavia domy. V prípade, že sa tak udeje a všetky naše aktivity budú neúspešné, bude tento skutok v budúcnosti ostro odsúdený našimi potomkami, ktorým v rukách zostanú len fotografie a informácie o lesíku a jeho zničených hodnotách.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene