Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Ornitologický posudok k plánovanej zástavbe v nemocničnom lesíku v Myjave

23.07.2020 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


V dňoch 29.5., 9.6. a 14.6.2020 na území Myjavského nemocničného lesíka prebehol ornitolgický prieskum, cieľom ktorého bolo zistiť aké vtáčie druhy a s akou početnosťou na území hniezdia.

Prieskum vykonávala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, ktorá počas troch návštev zaznamenala prítomnosť 24 vtáčích druhov, z nich 16 na území pravdepodobne až preukázateľne aj hniezdilo. Najvýznamnejšie zistenie z prieskumu je zdokumentované hniezdenie jastraba krahulca. Všetky údaje sú zdokumentované v databáze aves.vtaky.sk.

SOS/BirdLife Slovensko v ornitologickom posudku uvádza, že na základe zistených informácií a údajov možno konštatovať, že býrubom drevín na predmetnom území dôjde k nenávratnej strate hniezdisk a hniezdneho biotopu zákonom chránených živočíchov, pričom náhradná výsadba mladých drevín nie je dostatočnou kompenzáciou za takúto stratu.

Podľa posudku má lokalita špeciálny lokálny význam, v zastavanom území, ako ekologicky degraovanej krajinnej matrici, pôsobí táto plocha zelene ekostabilizačne a predstavuje tu "oázu" pre faunu, vďaka čomu sa zvyšuje biodiverzita. Tento jav je známy ako "ostrovný efekt".

Celý ornitologický posudok prikladáme tu: Ornitologický posudok 15.7.2020


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene