Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Netopier Ivík

23.01.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Zachránili sme ho pred mrazom a dali sme mu meno Ivík! Netopiera, pomenovaného podľa našej členky, ktorá ho našla skrehnutého na zemi v parku pri venčení psa. Teplota bola pod bodom mrazu a netopier sa pomaly plazil po zľadovatenom chodníku. Ivetka neváhala, statočne ho odchytila, pričom mu venovala jednu rukavicu a škatuľu od svojich najnovších topánok.

A tak vymrznutý Ivík strávil jednu noc u nás v pivnici. Hneď na druhý deň ho náš predseda premiestnil do netopierej búdky, ktorú má na svojom dome. Samozrejme, všetko sme zodpovedne konzultovali so Spoločnosťou pre ochranu netopierov. Ivík však ani napriek týmto skutočnostiam a nepríjemnému mrazivému zážitku, neuznal svoj nový príbytok za dostatočne dôveryhodný a sám sa presťahoval o poschodie nižšie, do úkrytu, ktorý našiel v škárach medzi naukladanou strešnou krytinou.

Táto udalosť sa stala len pár dní po tom, čo sme nadviazali kontakt s ľuďmi so Spoločnosti na ochranu netopierov, aby sme preverili jeden z dôvodov uvedených v žiadosti pre výrub stromu, ktorý podľa žiadateľa bráni prístupu plošiny a následnému monitoringu netopierov v bytovom dome. Ľudia z tejto spoločnosti na naše otázky pohotovo reagovali a situáciu preverili, výsledkom čoho bolo zistenie, že pri konkrétnom bytovom dome skutočne bola nedávno plošina, pretože budova sa ide zatepľovať a kvôli ochrane netopierov bolo nutné vykonať nejaké práce. Použitie plošiny bolo v tomto prípade jednorazovou záležitosťou a navyše, strom v prístupe nikomu a ničomu nebránil. Žiadny monitoring z plošiny sa neplánuje. Opäť sa nám potvrdilo, že ľudia si pre zdôvodnenie žiadosti o výrub stromu dokážu navymýšľať najrôznejšie dôvody.

Pri tejto príležitosti sme boli zvedaví na možnosti nášho združenia, ktorými by sme mohli k ochrane netopierov prispieť. Radi by sme pomohli najmä v podobných situáciách, do akej sa dostal malý Ivík, alebo i v prípadoch, keď si obyvatelia práve zatepľovaného domu všimnú, že pri prácach na renovácii fasády sa akosi pozabudlo na malé užitočné živočíchy, obývajúce škáry a štrbiny panelových domov. Preto prosíme každého, kto si v súvislosti s netopiermi (resp. dážďovníkmi, belorítkami a pod.) všimne niečo neobvyklé, aby kontaktoval nás, alebo priamo Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku. SON je občianske združenie, zamerané na ochranu a výskum netopierov, ich biotopov, monitoring kolónií,  ale i osvetovú činnosť. Toto združenie vzniklo v roku 1993. Členmi združenia sú odborníci a nadšenci, ktorí za 20 rokov existencie organizácie urobili pre ochranu netopierov na Slovensku poriadny kus práce.

Pre kompletnosť informácií, vráťme sa ešte k nášmu Ivíkovi. Jedná sa o druh netopiera, ktorý sa nazýva raniak hrdzavý (Nyctalus noctula). Podľa Juraja Fila, zo Spoločnosti pre ochranu netopierov je pravdepodobné, že napriek zimnému odpočinku mohol vyletieť z úkrytu, keď sa potreboval napiť a v prípade, že bol dlhšie na mraze, skrehol a spadol na zem. Živočích nejavil známky zranenia, choroby, či podvýživy. Držme mu teda palce, aby sa v zdraví dočkal jari, kedy si bude môcť s chuťou dopriať dostatok potravy, ktorou mu je hmyz, pre nás tak nepríjemný a obťažujúci.

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene