Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Záhradnícke fórum 2013

19.02.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Boli sme na odbornej konferencii Záhradnícke fórum 2013 v Nitre, ktorá sa konala v dňoch 13. – 14. februára 2013. Už druhý ročník tohto zaujímavého podujatia zorganizovala Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Na konferencii sa stretli asi tri stovky ľudí z radov projektantov, realizátorov, urbanistov, zástupcov správ mestskej zelene, pracovníkov ochrany životného prostredia, občianskych združení, pestovateľov, pedagógov, študentov...

Program konferencie bol skutočne bohatý a so záujmom sme si vypočuli množstvo odborných prednášok. Zaujali nás najmä prezentácie realizácií premien verejných plôch a námestí, kde o svojich výsledkoch rozprávali projektanti nie len zo Slovenska, ale i z Maďarska a Čiech. Samozrejme, že najviac sme boli zvedaví na riešenia, uplatnené pri revitalizáciách plôch s verejnou zeleňou. Našu pozornosť si s prehľadom získal predseda SZKT Ing. Zoltán Balko so svojou prednáškou Originalita vs tradícia, ktorej rovnako, ako jeho dielu, nechýbala pointa, vtip a elegancia. Veľkým lákadlom, ktoré prekonalo naše očakávania, bola obsiahla prednáška o krajových odrodách doc. Ing. Jána Brindzu, CSc. Zachovanie pôvodného genofondu je podstatnou otázkou našej budúcnosti a v tomto smere má svoje plány aj naše občianske združenie, preto všetky informácie a kontakty, vzťahujúce sa k tejto problematike, sú pre nás mimoriadne cenné. K jednotlivým príspevkom patrila i spontánna diskusia, dotvárajúca ich hodnotnú nadstavbu.

Konferencia bola veľmi vydarenou spoločenskou udalosťou, ktorú spestril aj atraktívny sprievodný program. Pretože úmyslom Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu je každoročná organizácia tejto akcie, odporúčame ju všetkým, ktorých z akýchkoľvek dôvodov zaujíma zakladanie, tvorba a údržba zelene, tvorba verejných priestorov, záhrad, parkov a iných priestranstiev, ovplyvňujúcich kvalitu nášho života.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene