Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Kurz rezu stromov

16.03.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Prioritným poslaním nášho združenia je ochrana zelene. Tá sa nedá realizovať bez sústavného vzdelávania, ktorému venujeme veľkú pozornosť. Preto k nášmu životu neodmysliteľne patrí neustále vyhľadávanie ďalších a novších poznatkov, rozhovory so znalcami v danej profesii, štúdium odbornej literatúry a účasť na odborných kurzoch a seminároch.

Na jednom z nich sme boli dňa 14. marca 2013.  ISA Slovensko v spolupráci so Strednou záhradníckou školou v Piešťanoch zorganizovali v tento deň pracovný seminár na tému Kurz rezu stromov. Viedli ho členovia správnej rady ISA Slovensko - Tomáš Fraňo a Ing. Marcel Trnovský.

Účastníkom kurzu odovzdali kopu informácií, týkajúcich sa biológie stromu, poznatky ohľadom reakcií stromu na jednotlivé zásahy pri ošetrovaní drevín, upozornili na časté chyby a mýty pri oreze stromov a najmä zdôraznili zásady správneho rezu stromov. Toto ani zďaleka nie sú všetky oblasti, ktorými sa seminár zaoberal. Téma je neskutočne široká a dalo by sa o nej rozprávať asi donekonečna. Dôležitá je skutočnosť, že ľudia, ktorí to so stromami myslia vážne a majú úprimný záujem na tom, aby tu stromy zostali čo najdlhšie aj po ich ošetrení, vedia, že sa bez sústavného vzdelávania nezaobídu.  Tak ako v mnohých iných odboroch, aj tu vývoj napreduje a poznatky modernej arboristiky sa na základe vedeckých štúdií a pozorovaní v mnohom líšia od praxe, ktorá bola pri ošetrovaní stromov bežná pred 2 – 3 desiatkami rokov.

Seminár bol určený všetkým ľuďom, ktorí ošetrujú stromy, správcom zelene, aby vedeli zadávať a preberať prácu na stromoch, profesionálnym záhradníkom, budúcim arboristom, žiakom a študentom, širokej verejnosti so záujmom o zeleň a všetkým, ktorí majú radi stromy. Organizátor podujatia ISA Slovensko je profesijným i záujmovým združením ľudí, zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle. Jeho prvoradou úlohou je vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností, podpora legislatívnych a normatívnych dokumentov v prospech zelene, mestskej zelene zvlášť, stromov obzvlášť.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene