Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Vrúbľovanie čerešňovej histórie

13.04.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Dôvodov, prečo sa KOZEL pustil do obnovy čerešňových alejí je veľa. Môžeme poukázať na mnohé ekologické funkcie, na ich krajinársky, historický, vlastivedný, estetický, či náučný význam, no ceníme si ich aj ako zdroj rastlinného materiálu. Zachovať a množiť staré odrody dožívajúcich stromov, ktoré boli vysadené pred viac ako siedmimi desiatkami rokov, je pre nás veľká výzva.  Dopĺňať nimi naše aleje, je náš cieľ.  Zanechať ich tu aj ďalším generáciám je veľkým želaním.

Odvaha a chuť nám síce nechýba, no bez odbornej pomoci, rád a ponaučení by sme sa zrejme ďaleko nedostali. Preto sme hneď na začiatku realizácie projektu na obnovu Čerešňovej aleje za IBV Juh, oslovili Ing. Antona Juriša z Piešťan so žiadosťou, či by nám mohol byť v tomto smere nápomocný a či by bol ochotný vziať nás za svojich žiakov. Predpoklady má k tomu ideálne, je studnicou vedomostí, nadšencom pre ochranu prírody, dlhoročným pedagógom, pôsobiacim na Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch. Potešilo nás, keď nás neodmietol a prisľúbil pomoc a podporu.

Ešte na jeseň sme spolu s ním zasadili do aleje niekoľko štepených a niekoľko neštepených čerešní. V januári sme sa vybrali odobrať vrúbliky z čerešní. Tie sme si uchovali do dnešného dňa, kedy sme sa ich učili transplantovať niekoľkými spôsobmi do mladých vysadených drevín. Kvalita vhodných vrúblikov, ktoré sme v zime na starých stromoch hľadali dosť ťažko, nebola najlepšia, no pre praktické cvičenie pod vedením pána Juriša nám poslúžili vynikajúco. Ak sa vrúble prijmú, bude to pre našu prácu obrovské povzbudenie. Ak nie, budeme tvrdohlavo uskutočňovať ďalšie a ďalšie pokusy.

Stojíme pred neľahkou a časovo náročnou úlohou obnovy a doplnenia starej aleje pôvodnými čerešňami. Staré odrody v krajine pôsobia prirodzenejšie ako tie súčasné. Zároveň zohrávajú významnú úlohu v ochrane pôvodného genofondu ovocných drevín. Pri obnove aleje chceme preferovať pôvodné odrody, vyžadujúce minimálnu starostlivosť, vykazujúce vyššiu odolnosť i životnosť, než odrody moderné, tvoriace sortiment dnešných záhradníctiev.

Ďakujeme Ing. Jurišovi za jeho čas, ktorý nám venuje. V našom predsavzatí a nadšení vidím ten symbolický, divoko rastúci podpník. V jeho vedomostiach, ktoré nám ochotne odovzdáva, zasa vrúblik -  štep so živými očkami, ktoré chcú spoločne rásť v mohutný a ušľachtilý strom.


Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene