Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Deň detí

01.06.2014 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Na senickom letisku sa 1. júna 2014 zišlo nevídané množstvo uštebotaných detí, aby oslávili svoj sviatok. Počasie vyšlo ako na objednávku, a tak malým Seničanom i neseničanom nič nebránilo v tom, aby merali dlhú cestu za mesto a prišli si užiť bohatý program a atrakcie, ktoré pre nich pripravili organizátori podujatia. Jedným z nich bolo i občianske združenie Element, ktoré nás oslovilo s ponukou, zrealizovať v rámci tejto akcie kozlovskú tvorivú dielničku.

Neodmietli sme a pre detičky sme pripravili niekoľko stanovísk, na ktorých museli plniť úlohy a odpovedať na otázky. Všetky boli samozrejme tematicky zamerané na stromy a stromčeky. Na prvom stanovisku bolo potrebné, aby ukázali svoje výtvarné schopnosti . Vymaľovávali a dokresľovali stromček na predpripravenom tlačive. Na druhom stanovisku sme si deti vyskúšali, ako dokážu rozlišovať stromy podľa listov, či plodov. V ďalšej etape museli zodpovedať pár kvízových otázok a následne ich čakala etapa posledná, praktická, kde si mohli vyskúšať svoju šikovnosť a trpezlivosť pri netypickom zbere šišiek alebo dreva.  Nebránili sme ani rodičom a starým rodičom, pokiaľ mali chuť, aby si jednotlivé úlohy vyskúšali spoločne s deťmi.

Za každú splnenú úlohu dostali deti kvetinku na stromček, ktorý si vymaľovali na prvom stanovisku. Najšikovnejší mali stromček najzakvitnutejší.

V detskom džavote sme strávili celé poobedie. Deti spolu s rodičmi si mohli preveriť svoje poznatky o stromoch a súčasne sa i zabaviť. Zároveň sme našu vedomostno – tvorivú dielničku využili i na zbieranie podpisov pod petíciu BIOMASAKER, zameranú na zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Aj táto aktivita je úzko spätá s budúcnosťou našich detí. KOZEL im pri tejto príležitosti praje krásny život v zdravom a nenarušenom životnom prostredí.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku

Realizované s finančnou podporou Mesta Senica v rámci programu Strominkovia.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene