Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Ocenený KOZEL

02.07.2014 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Dňa 30.6.2014 sme na úrade Trnavského samosprávneho kraja prevzali ocenenie za Ekologický čin roka 2013. V tejto súťaži sme získali 1. miesto.

Priznávame, že ocenenie nás potešilo, ale najmä prekvapilo. Keď sme prijali pozvanie na vyhodnotenie a oceňovanie zúčastnených v súťaži Ekočin roka 2013, predpokladali sme, že sa ho zúčastníme len ako diváci. Do súťaže sme zaslali koncom zimy popis projektov našej minuloročnej činnosti, v ktorých dominovali čerešňové aleje. Pretože nás problematika životného prostredia zaujíma a zaujíma nás aj to, čo robia iní, pozvanie do Trnavy sme bez zaváhania prijali. Nechceme sa tváriť prehnane skromne, ale s ocenením sme naozaj nerátali. O to viac bolo pre nás skutočným prekvapením, vážime si ho a je povzbudením do ďalšej našej práce.

Okrem diplomu a kytice kvetov sme boli obdarovaní aj finančnou hotovosťou vo výške 600 €. Na čo túto neočakávanú finančnú injekciu použijeme sme zatiaľ konkrétne neurčili, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nám tieto peniaze pomôžu zrealizovať naše rozbehnuté a plánované zámery, ktorými sú napríklad obľúbení Strominkovia pre Materské školy. Strominkovia majú dôležitú úlohu, vytvárať a posilňovať vzťah detí k stromom, učia deti starať sa o zasadený stromček, pochopiť a doceniť význam zelene, zoznamujeme ich so životom stromu, s jeho správnym ošetrovaním, pričom majú možnosť vidieť profesionálneho arboristu pri práci na strome.

Samozrejme, nezabúdame ani na naše čerešňové aleje, ktorým sa venujeme aj v tomto roku, takisto máme plán s jesennou výsadbou stromčekov v meste Senica. Neprestávame sa zúčastňovať správnych konaní vo veci žiadostí o výrub stromov. Táto činnosť združenia sa nevzťahuje už len na mesto Senica, ale na základe podnetov občanov z iných obcí sme ochotní a pripravení stáť na strane stromov aj za hranicami nášho mesta. Popri týchto aktivitách hľadáme konkurentku pre našu senickú morušu – v najbližších dňoch vyhlásime anketu Kráľovná Moruša. Cieľom ankety je upozorniť na vzácne morušové stromy, ktoré sa z našich regiónov veľmi rýchlo vytrácajú. Porota, tvorená z odborníkov a členov nášho združenia, vyberie z prihlásených stromov morušovú kráľovnú. Víťazke poskytneme odborné arboristické ošetrenie. Ako organizátori ankety našu morušu do ankety prihlasovať nebudeme, no chceme dosiahnuť, aby bola vyhlásená za štátom chránený strom. Z plánovaných aktivít by sme chceli na jeseň, resp. koncom roka zorganizovať pre Seničanov premietanie filmu Vlčie hory, spojené s prednáškou Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ku ktorému netajíme svoje sympatie.

A máme ešte jedno prekvapenie, ktoré Vám môžeme pri tejto príležitosti prezradiť. Klub ochrancov zelene usporiada výstavu výtvarných prác svojich členov pod názvom „Tvorivý KOZEL“. Týmto spôsobom sa chceme odprezentovať aj ako ľudia, ktorí majú zmysel pre umenie a tvorivosť. Vernisáž tejto výstavy bude 8.8.2014, presne v deň tretieho výročia založenia Klubu ochrancov zelene.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene