Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Deň stromu - seminár

14.12.2014 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Ako každoročne, aj tento rok v decembri poriadala ISA Slovensko seminár s názvom Deň stromu. Konal sa 10.12.2014 v Piešťanoch, v priestoroch Strednej záhradníckej školy.

Podľa údajov na pozvánke, seminár býva určený pracovníkom miestnych samospráv, správcom zelene, profesionálnym arboristom, záhradníkom, žiakom a študentom, širokej verejnosti so záujmom o zeleň a všetkým, ktorí majú radi stromy. Tohtoročná hojná účasť zabezpečila stretnutie ľudí zo všetkých spomenutých kategórií, aby sa podelili o svoje skúsenosti a problémy pri starostlivosti o zeleň.

Vzácnym hosťom seminára bol Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.. Vo svojich prednáškach rozobral viaceré otázky, ktorými sa pri hodnotení drevín zaoberáme a problémy, s ktorými sa každodenne stretáme. Okrem mnohých zaujímavých tém, dotkol sa i extrémov vo vzťahu človeka ku stromom, kde máme na jednej strane ľudí, ktorí stromy milujú a snažia sa ich chrániť aj bez ohľadu na ich stav a rizikovosť, na druhej strane však poukázal aj na tzv. dendrofóbiu, kedy majú ľudia zo stromov strach, boja sa ich, žiadajú výruby zdravých stromov kvôli obavám, že strom ich usmrtí. Spomenul i štatistický údaj, kde riziko usmrtenia pádom stromu sa rovná pomeru 1:10.000.000.

Ďalšou zaujímavou témou sú úvahy a návrhy odborných kruhov, zapracovať do legislatívy, ako kompenzačnú alternatívu za výrub stromov, starostlivosť o dreviny. K takýmto úvahám núti skutočnosť, že niektoré lokality v mestách už nedisponujú vhodným priestorom pre náhradné výsadby a kvôli zahusťovaniu zastavaných častí, doprave, parkoviskám a inžinierskym sieťam, je čoraz ťažšie nájsť priestor na nové stromy. Súčasná legislatíva umožňuje výrub stromov kompenzovať primeranou náhradnou výsadbou alebo finančnou náhradou.

Svoj priestor dostali i odborné témy, akými je napríklad prístrojové meranie, testovanie a zisťovanie defektov na stromoch, alebo skúsenosti s injektážami. Toto všetko sú možnosti, ktoré sa dajú pri hodnotení a starostlivosti o zeleň použiť, aby boli naše stromy bezpečnejšie a kvalitnejšie. Ako však povedal Ing. Kolařík, v konečnom dôsledku, jediný, kto rozhoduje o kvalite stromov, je ich vlastník. V tomto smere je preto nutné neustále pôsobiť a učiť ľudí, že stromy si odbornú starostlivosť zaslúžia a nevyhnutne ju potrebujú.

Deň stromu poskytol priestor i pánovi Milanovi Hronecovi z nadácie Ekopolis, ktorý sa venoval ankete Strom roka 2014, kde zvíťazila naša senická moruša.

Organizácia ISA Slovensko, ktorá Deň stromu každoročne poriada, oslávila v tomto roku 10. výročie svojho vzniku. V jej členskej základni nájdete i členov z nášho Klubu ochrancov zelene. ISA Slovensko je profesijným i záujmovým združením ľudí, zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle. Jej prvoradou úlohou je vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností, podpora legislatívnych a normatívnych dokumentov v prospech zelene, mestskej zelene zvlášť, stromov obzvlášť.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene