Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Záchrana dážďovníka

31.07.2015 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Dnes sme zachraňovali dážďovníka obyčajného (Apus apus). Malinké mláďatko sedelo učupené v Senici na chodníku, napriek tomu,  že dážďovníci z nášho mesta už pred pár dňami odleteli do južných krajín a rozštebotaná letná obloha stíchla.

Veľmi dobre vieme, že dážďovník je vynikajúci letec, no len čo sa dostane na zem, má problém, pretože z nej nedokáže vzlietnuť.  Pokúšali sme sa teda nášho vtáčika vypustiť, no márne. Po pár metroch letu skončil operenec v tráve a nám bolo jasné, že potrebuje našu pomoc. Zranenia síce nepreukazoval žiadne, no na let bol ešte príliš maličký a slabý. Oslovili sme ľudí, ktorí aktívne pracujú v oblasti ochrany vtáctva a tí nám poradili, ako s vtáčikom naložiť a  kde hľadať odbornú pomoc.

Dážďovníčka sme úspešne napojili a nakŕmili podľa získaných pokynov. Bol v celkom dobrej kondícii, vodičku a ponúknuté cvrčky prijímal bez problémov. Medzitým sme oslovili Štátnu ochranu prírody, aby si vtáčika prišli prevziať. Chválime rýchlosť, s akou sa pre neho dostavili a sme spokojní, že sa dostal do dobrých rúk. Veríme, že malý dážďovník bude mať onedlho dostatok síl, aby sa aj on mohol vydať na svoju prvú dlhokánsku cestu.

Nie všetky vtáčatká majú takéto šťastie. Zhodou okolností sme sa prostredníctvom sociálnej siete dozvedeli o dážďovníčkovi, o ktorého sa dva týždne snažila starať istá pani zo Senice. Žiaľ, vtáčatko dostávalo nevhodnú stravu a po tejto dobe mu nevedeli pomôcť už ani pracovníci Záchrannej stanice pri CHKO Záhorie. Preto prosíme všetkých, ktorí nevedia, ako naložiť so zraneným živočíchom, volajte v takýchto prípadoch linku 112. Funguje aj pre tieto situácie.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene