Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Sme proti zneucťovaniu erbu nášho mesta

20.11.2011
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Len nedávno sme písali o sv. Martinovi, patrónovi nášho mesta, ktorý je vyobrazený v našom erbe. Zaoberali sme sa myšlienkou, čo z jeho odkazu dnes napĺňame a vyjadrili svoje obavy, či sme si  z neho nevybrali len to negatívne. V snahe prispôsobiť sa dnešnej situácii, likvidovať a strácať úctu k všetkému, čo nesie znak minulosti  - vrátane stromov a objektov, len preto, že pripomínajú doby minulé. Spomenutým článkom sme sa chceli zamyslieť nad súčasnosťou a v žiadnom prípade sme nechceli znevážiť postavu patróna Senice. Naopak.

Sme znepokojení a pohoršení tým, akým spôsobom sa v Senici hanobí a zneuctieva jeden zo symbolov mesta – erb.

Umiestnený v dlažbe na novo zrekonštruovanom senickom námestí, nedokáže odolávať nástrahám, ktoré naň deň čo deň, na tomto frekventovanom mieste, číhajú. A tak už pár dní po slávnostnom odovzdaní námestia do užívania občanom mesta, spojeným s tematickým martinským svetlonosením, sme svedkami hrubého zneuctenia nášho erbu. Znečistený, došliapaný, dopľutý a pooblievaný.  Svätý Martin, patrón nášho mesta, pozerá na vynovenú Senicu so smútkom a ponížením. 

KOZEL má erb mesta v úcte, čo sme sa rozhodli dať najavo i verejne a erb na námestí sme prišli poumývať. Urobili sme tak vo sviatočný deň, 17. novembra, vo včasných poobednajších hodinách. Demonštrujeme týmto svoj nesúhlas so zneuctením erbu mesta. Napriek tomu, že sa nám nepáči nápad s umiestnením erbu a napriek tomu, že v súlade so štatútom mesta, ktorý v článku 30, odst. 5 uvádza, že „za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mesta zodpovedá ten, kto ich použil“, vyzývame našich spoluobčanov, aby sa k erbu mesta správali s úctou a cťou.


Vyjadrenie MsÚ Senica k návrhu na prešetrenie podozrenia z porušenia štatútu mesta.

(Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku)


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene