Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


O probléme menom PALMOVÝ OLEJ

21.04.2016 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Aj nás znepokojujú dôsledky obrovskej produkcie tohto rastlinného oleja, preto sme sa stali členmi Koalície proti palmovému oleju.

Svoj názor vyjadrujeme šírením osvety a informácií, zameraných tejto problematike. Už v minulom roku som prijala pozvanie na komentovanie a diskusiu k filmu Zelená púšť, ktoré usporiadalo Centrum voľného času v Senici.

Pri príležitosti Dňa Zeme bola tento rok podobná akcia s premietaním Zelenej púšte pripravená aj pre senických deviatakov. Znovu som bola oslovená, aby som prišla týmto mladým ľuďom pretlmočiť svoj pohľad a názor na daný problém. Napriek tomu že sa niekomu môže zdať, že téma palmového oleja je v súčasnosti už pomerne dosť známa a diskutovaná, z päťdesiatich nastávajúcich stredoškolákov vedel o negatívnych dôsledkoch výroby palmového oleja len jeden.

Verím, že vzhliadnutie filmu a následná debata, ktorá bola rozšírená aj na všeobecnú problematiku nadmerného konzumu, na mládežníkov zapôsobila. Snáď ich aj privedie k zamysleniu a možno i k novým pohľadom na svoje spotrebiteľské správanie.

Pre tých, ktorí film Zelená púšť ešte nevideli a chceli by si ho pozrieť - nájdete ho tu: 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene