Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


S jarou znovu prišli Strominkovia

22.04.2016 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Tentokrát sa Strominkovia objavili v Smrdákoch, aby pobavili, poučili a potešili deti v tamojšej Základnej škole, a to presne 22. apríla 2016, kedy svet oslavuje Deň Zeme. Tento „prestížny“ dátum sme nevolili  preto, aby sme vykonali nejaký symbolický počin pre matku Zem, ale práve z dôvodu, aby sme upozornili na nedostatočnosť uvedomenia si potreby ochrany  životného prostredia, často zameraného na jediný deň v roku.

Smrdácke deti boli tak, ako všade, kam sme doteraz prišli, milé, komunikatívne a zvedavé. Náš strominkovský scenár im vyplnil celé doobedie, počas ktorého im boli vysvetlené dôležité funkcie a význam stromov. Toto si názorne priblížili vytvorením spoločnej výtvarnej koláže, naučili sa rozlišovať niektoré druhy stromov, ktoré boli pre nich dovtedy neznáme, v čom si nakoniec medzi sebou aj zasúťažili. Okrem toho si v priestore školského dvora zasadili mladý dub a dostali od nás aj malý hmyzí domček.

Najväčšou zaujímavosťou bolo pre deti stretnutie s profesionálnymi arboristami - Jakubom Kováčom a Michalom Kuzmom, s ktorými mali možnosť porozprávať sa o tomto zaujímavom povolaní, o stromoch a všetkom čo s nimi súvisí. A aby nezostalo len pri slovách, deti mali možnosť vidieť odborníkov priamo pri ich práci v korune obrovského stromu.

Mnohí zo žiačikov netajili svoj obdiv nad šikovnosťou stromolezcov a priznávali sa k túžbe stať sa v dospelosti arboristmi. Takáto spontánna spätná väzba vždy poteší a presvedčí o zmysluplnosti našej myšlienky. V deťoch zostávajú zážitky, dojmy a vedomosti a po „Strominkoch“  spoľahlivo a odborne ošetrený vzácny strom. Tentokrát sme sa ujali nádhernej historickej 300-ročnej lipy, ktorá nám všetkým priniesla obrovskú dávku radosti. Vďaka tejto stromovej krásavici, vďaka krásnemu jarnému počasiu a vďaka spoločnému presvedčeniu pribudol do našich denníčkov pekný a nezabudnuteľný deň.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku

Tento pojekt podporil Trnavský samosprávny kraj


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene