Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Bocian v Senici

28.11.2011 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Napriek vysokému dátumu našu pozornosť upútal v Senici bocian. Svojim výskytom v našej lokalite a v tejto ročnej dobe v nás vyvolal starosti o jeho prežitie.

Preto sme sa skontaktovali s odborníkmi na ochranu vtákov, ktorí nás upokojili a uviedli, že v poslednej dobe zaznamenávajú viac podobných situácií, kedy bocian z rôznych príčin neodletí (zdravotný stav, alebo zaostanie za ostatnými...) Pokiaľ bocian lieta a dokáže si niečo uloviť, netreba žiadnu ľudskú asistenciu. Pri ochladení postávajú na stohoch a hnojiskách, kde sa zahrievajú, v lepšom prípade odtiahnu južným smerom. Bolo nám odporučené situáciu sledovať a v prípade núdze kontaktovať spoločnosť, zaoberajúcu sa ochranou vtáctva.

Senickému bocianovi želáme, aby v dobrej kondícii prečkal do jari a ľudí prosíme, ak by si v súvislosti s bocianom a najmä jeho zdravotným stavom niekto všimol niečo neobvyklé, aby neváhal a kontaktoval nás.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene