Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


KOZEL v programe EKOTOPFILM v Senici

02.06.2016 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


V rámci Ekotopfilmu, ktorý sa 2. júna 2016 konal v Senici, pripravil Klub ochrancov zelene program, ktorý bol súčasťou Juniorfestivalu, ale priniesol i hodnotu v podobe odborne ošetreného stromu.

Junior festival Ekotopfilmu prebehol v štyroch blokoch podľa vekových kategórií. Po odpremietaní vybraných dokumentov sme pre žiakov prvého stupňa základných škôl a pre deti školských klubov pripravili program, ktorý ako svoj ústredný motív niesol tému STROM. Počas programu sme deťom hravou a zábavnou formou priblížili funkcie a význam stromu, vysvetlili, prečo má strom v meste sťažené podmienky pre svoj život, ale súčasne aj to, akú užitočnú prácu stromy pre ľudí vykonávajú.

Deti sme do programu zapojili a tie reagovali skutočne s nadšením a  radosťou. A tak sa nám spoločne podarilo nasimulovať pohyby a zvuky stromov v lese a celá kinosála sa zmenila na stromy, ktoré rastú, šumia, padá z nich lístie, čvirikajú v nich vtáčence... Deti si mohli zasúťažiť v malom vedomostnom kvíze, poznávaní stromov i v hre, v ktorej „lovili“ opadané šišky. Za svoju odvahu dostali od nás ako odmenu vzácne dary stromov – jabĺčka a hruštičky.

Okrem toho sme mládežníkom porozprávali o najslávnejšom senickom strome – moruši bielej, ktorá práve v čase tohto podujatia podstupovala ošetrenie odborníkmi - arboristami. Žiaci mali pri tejto príležitosti možnosť vidieť ako také ošetrenie prebieha. Túto prácu prišli vykonať páni arboristi Jakub Kováč, Martin Bella a Michal Kuzma, ktorý strom poznajú najlepšie, pretože sa mu v minulosti už niekoľkokrát venovali. Moruši je vhodné poskytovať pravidelnú starostlivosť, je to starý mohutný strom, rastúci na mimoriadne frekventovanom stanovisku, kde má svoj život kvôli zhutneniu pôdy, blízkosti priľahlej stavby a frekventovanej cesty veľmi sťažený. Odborníci na strome vykonali ukážkovú obvodovú redukciu. Pre odľahčenie koruny precízne vyberali konárik za konárikom, rozhodovali, ktorý ponechajú, skrátia, či odstránia. Napriek halde vzniknutého zeleného odpadu, neboli vykonané žiadne tvrdé zásahy a motorovú pílu arboristi ani nevytiahli. Hlavné slovo tu mala len ručná pílka a  úsudok, znalosti, umenie a cit odborníkov. A tak sa aj napriek zredukovanej korune nemusí moruška za svoj vzhľad hanbiť a zostáva stále krásna a jedinečná.

Ku všetkým témam, ktoré sme na Ekotopfilme chceli prezentovať (Moruša – Strom v meste – Arboristika – Nevhodné zásahy na stromoch) sme do vestibulu kultúrneho domu pripravili informačné panely. Senického Ekotopfilmu sa zúčastnilo približne tisíc ľudí.

Reportáž TV SEN tu: 

Na Ekotopfilme potešil KOZEL, sklamaním premiéra filmu o Tatrách 

 

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene