Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Seminár o klimatickej zmene v Trenčíne

20.06.2016 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Prijali sme pozvanie prispieť do seminára o zmene klímy, ktorý sa konal 20.6.2016 v Trenčíne. Ústredným motívom našej prednášky, ktorú som si pripravila spolu s arboristom Michalom Kuzmom, bol samozrejme strom. Seminár zorganizoval Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa.

RNDr. Pavel Šťastný, CSc. zo Slovenského hydrometeorologického ústavu porozprával mnoho zaujímavého o zmene klímy, pozorovaniach i predpokladoch, vzťahujúcich sa k tejto problematike. Ing. Zuzana Hudeková, PhD. z Útvaru hlavnej architekty mesta Bratislava zasa prítomných informovala o opatreniach a adaptácii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. Ďalší prednášajúci RNDr. Michal Šutriepka, PhD. z Ministerstva životného prostredia poskytol informácie ohľadne čerpania dotácií pre opatrenia na zmenu klímy.

Ako som spomenula vyššie, my sme na tomto seminári rozprávali o strome. Sme presvedčení, že práve v čase klimatickej zmeny je zeleň tým najlepším spoločníkom a pomocníkom pre urbanizované prostredie. Vykonáva pre nás množstvo užitočnej práce a zadarmo. Preto je jej ochrana viac než na mieste, preto je nutné klásť dôraz na správne ošetrovanie stromov, aby sa nepremyslenými zásahmi ich životnosť neskracovala. Preto je dôležité venovať pozornosť novým dobre premysleným výsadbám a neprípustné zásahy na stromoch nenechať bez povšimnutia. Rovnako je dôležité, aby kompetentní vedeli kde hľadať odborníkov a ako správne zadať práce pre ošetrenie stromov, ktoré majú v správe. O tomto a mnohom ďalšom bola naša prednáška. Sme radi, že prítomných zaujala a veríme, že sme aj takýmto príspevkom pomohli ochrane našich zelených priateľov.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene