Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Ďalšia ošetrená lipa v Senici – Feldsamova lipa

25.10.2016 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Doba lipová nekončí. V piatok 21.10.2016 prišlo k ošetreniu ďalšej lipy, ktorú si vážime a radi by sme na ňu upozornili. Jedná sa o Feldsamovu lipu, rastúcu v Senici na Fajnorovej ulici.

Možno pôsobí nenápadným a skromným dojmom, ale keď si ju prezriete pekne zblízka, uvedomíte si, pri akom krásnom a hodnotnom strome stojíte. Jedná sa o lipku, ktorá bola zasadená pánom Feldsamom na dvore meštianskej školy, pri príležitosti 10. výročia založenia republiky. Dnes jej stanovisko vôbec nepripomína dôstojnú a slávnostnú udalosť. Naopak. Ocitla sa na nevľúdnom parkovisku, doslova na smetisku, v obkľúčení pestrofarebných kontajnerov na odpad. Nič to však nemení na fakte, že my si lipku vážime a prajeme si, aby tu zostala rásť, pokiaľ možno, čo najdlhšiu dobu, v čo najlepšom zdravotnom stave.

Preto sme ku nej povolali skúseného arboristu Jakuba Kováča, ktorý dlhoročne s našim združením spolupracuje. Ten drevinu skontroloval, ošetril, vysvetlil, prečo ponechal koreňové výmladky a sekundárny obrast. Po zákroku vystavil protokolový záznam o vykonaných prácach a hodnotení stromu, z ktorého citujem:

„Strom bol 21.10.2016 skontrolovaný od koreňových nábehov, cez kmeň až po kostrové vetvenie a celú korunu. Na strome bol prevedený bezpečnostný rez s dodržaním podchôdzneho a podjazdného profilu. Koreňové výmladky a sekundárny vnútorný a bočný obrast ostal zachovaný z nižšie uvedených dôvodov.

K stromu sú natlačené kontajnery separovaného odpadu. Toto nie je práve vhodná  ukážka správne vedeného vzťahu k živému organizmu, nato ešte k stromu s historickým významom -  predmetná lipa dosahuje takmer 100 rokov.

V minulosti boli na tomto strome prevedené viaceré zákroky, ktoré sú charakterizované ako technologické chyby (obasfaltovanie stromu, vyvetvovacie rezy... rez v nesprávnom termíne a pod.) Z dôvodu nezmyselného ,,vyvetvovania´´, strom naďalej v rámci vitality a sebazáchovy, vyháňa koreňové výmladky a sekundárny obrast.

Táto reakcia má logické vysvetlenie: Strom si potrebuje tieniť na hlavnú bázu (kmeň) z dôvodu transportu živín, takisto na pôdny profil - ten je potrebné tieniť na tom istom základe – ožiarená zem vytvára stvrdnutú ,,škrupinu´´, ktorá nie je schopná absorbovať vodu. Sekundárny obrast nahrádza chýbajúci asimilačný aparát (listová plocha), pri objemnejších stromoch slúži k skracovaniu ciest medzi koreňovým systémom a korunou stromu.“

Po Praskačovej a Kresákovej lipe ani Feldsamova lipa nie je určite posledná, pri ktorej sa v dobe lipovej pristavujeme. Arboristom sme už predstavili ďalšie staré lipy. Tie však vyžadujú zásahy, ktoré je najvhodnejšie vykonať v jarnom období. Dovtedy našim lipkám želáme nestresujúci mimovegetačný odpočinok, aby sa nám na jar znovu zazelenali, v lete zavoňali a celoročne potešili všetko živé, čo sa v ich životnom priestore nachádza.

Fotogalériu zobrazíte na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene