Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Strominkovia a ošetrenie Danišových lipy na Robotníckej ulici

06.06.2017 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Doba lipová našich Strominkov zasiahla veľmi výrazne. Tentokrát sa zjavili v materskej škole na Robotníckej ulici v Senici. Zároveň prišlo k ošetreniu už piatej starej senickej lipy, ktorá nesie priezvisko Danišových.

Tomuto samozrejme predchádzalo stretnutie s deťmi v materskej škole. Tak, ako u predchádzajúcich škôlkarov, aj tu sme rozprávali o Matke Zemi, o stromoch, semienkach a mnohom ďalšom. Detičkám sme umožnili, aby na vlastné oči videli vývoj zrodu stromčeka z obyčajného semienka, ktoré vďaka vode a zemi ožije a vyčarí sa zneho nový stromový život. Vysvetlili sme mnohé stromové funkcie, vytvorili spoločnú názornú koláž, aby bolo zrejmé, čo všetko strom svetu poskytuje a aký je dôležitý. Škôlkarov sme stihli naučiť pieseň o tom, že netreba veľa k tomu, aby aj oni pomohli priviesť na svet nový stromček. A priviedli sme im do triedy zaujímavých hostí - arboristov – Martina Bellu a Tomáša Šataníka, ktorí im ochotne porozprávali o svojej profesii a predviedli aj časť pracovnej výbavy. No a nechýbali ani malí rozprávkoví Strominkovia.

Po všetkých aktivitách, ktoré sme s deťmi absolvovali, premiestnili sme sa z priestorov triedy k jednej zo starých senických líp, k Danišových lipe, aby škôlkari mohli na vlastné oči vidieť skutočnú prácu arboristu. Lipka rastie oproti minipivovaru Štramák na Robotníckej ulici. V minulosti, ako takmer každá zo zachovaných starých senických líp, aj táto rástla v záhrade svojim pokojným stromovým životom. Nová doba jej však zmenila podmienky tak, že sa z nej stala chradnúca drevina. Asfaltové obkľúčenie, nepriepustné spevnené plochy pod jej korunou, poškodenie koreňov pri stavebnej činnosti a predchádzajúci spôsob orezávania spôsobili zníženie jej vitality. Každoročný úbytok života z jej koruny je len dôsledkom týchto negatívnych faktorov. V korune sa nachádzalo veľa preschnutých a oslabených častí. Je neprípustné, aby sa nad frekventovaným chodníkom a parkoviskom nachádzala drevina v takomto neošetrenom stave. Z bezpečnostných dôvodov, aby prišlo k odľahčeniu koruny, arboristi navrhli a vykonali jej redukciu.

Napriek zásahu skúsených arboristov, strom svoje boľačky zahojiť nedokáže. Sám bojuje ako vie, aj preto vytvoril okolo svojho kmeňa množstvo kmeňových a koreňových výmladkov. Tie mu pomáhajú vykompenzovať úbytok listovej plochy z koruny. Viacerí okoloidúci sa nás pri práci pýtali práve na to, či budú odstránené aj tieto výmladky. Z uvedených dôvodov sme vysvetľovali, prečo je žiaduce ich ponechať. Ich odstránenie je aj tak dočasné, strom má snahu si ich opätovne dotvoriť v čo najkratšej dobe. Sú krajiny, kde je už zvykom výmladky z koreňov a kmeňa neodstraňovať, len ich upraviť do želateľného tvaru. Takto tvoria okolo stromu akýsi živý plot, ktorý okrem iného zabraňuje aj poškodeniu jeho kmeňa, napríklad kosačkami. Aj v našom prípade boli výhonky len ostrihané, aby nezasahovali do profilu priľahlého chodníka.

Niekedy sa mylne uvádza, že arborista lieči stromy. Žiaľ, toto nie je pravda. Arborista nedokáže liečiť už jestvujúce defekty, ktoré vznikli ako dôsledok necitlivých zásahov, trvalého zhoršenia životného prostredia, či iných nezvratných poškodení dreviny. Vie ošetrovať stromy šetrne, aby po jeho zásahu takéto defekty nevznikali. Vie odhadnúť a upozorniť na možnosť zlyhania stromu a svojim zásahom toto riziko znížiť. Chradnúci strom však vyliečiť už nedokáže, vitalitu mu vrátiť nevie. Na to treba myslieť v čase, keď sa v okolí stromu vykonávajú úpravy, keď pod ich korunami vznikajú parkoviská, či prebieha iná stavebná činnosť. O tom, že je to dôležitá vec, rozprávame už malým deťom v škôlkach. Škoda len, že mnohí kompetentní dospelí častokrát konajú tak, akoby o týchto veciach nikdy v živote nepočuli. 

 

Projekt bol realizovaný s podporou Mesta Senica.

 

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene