Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Najslávnejšia slovenská moruša si znovu vyžiadala arboristov

11.07.2017 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Je to asi rok, kedy jej stromoví odborníci naposledy upravili frizúru a na jej rozložitej korune vykonali dôkladnú a prácnu obvodovú redukciu. Síce poznačená vplyvom mestského prostredia, nevhodnými zásahmi človeka, s priznanými prejavmi starnúceho stromu, no s vitalitou obrovskou, má stále chuť rásť a mohutnieť. V prostredí, kde rastie, vyžaduje aj kvôli tejto vlastnosti intenzívny odborný dohľad, záujem a pravidelné úpravy.

Na náročnú a výraznú obvodovú redukciu z minulého roka majestátna pani moruša už pravdepodobne zabudla. Svoje konáre začala skláňať tak nízko nad zemou, že začali byť problémom pre autá i chodcov. Mohutná koruna nabrala ešte viac na svojom objeme a nás začali kontaktovať občania s informáciami o staručkej morušovej dáme, ktorá sa akosi nevie vpratať „do kože“, neberie ohľad na podjazdnú ani podchodnú výšku a rebelka nemá rešpekt ani k fasáde priľahlej novostavby.

Pretože je táto samopašná stromová kráska našou obľúbenkyňou, povolali sme k nej jej výsostného ošetrovateľa Jakuba Kováča, ktorý si tentokrát na pomoc priviedol ďalšieho vynikajúceho certifikovaného arboristu Tomáša Šataníka. Odborníci vyhodnotili stav dreviny a zmeny, ktoré sa na nej za posledný rok udiali, skontrolovali nainštalované bezpečnostné väzby, dohodli sa na postupe pre ošetrenie stromu, ktorého podstatou bolo najmä odľahčenie ramien z preventívno - bezpečnostných dôvodov, zabezpečenie podchodnej a podjazdnej výšky a celková redukcia objemu koruny. Toto sú úkony, ktoré na arboristov kladú nemalé odborné, fyzické i časové nároky. Okrem toho, strom musí aj po zásahu vyzerať dobre a prirodzene. Jakub a Tomáš sú majstrami v svojom remesle a úpravu moruše zvládli bravúrne so všetkým, čo táto robota vyžaduje. Popri nej dokázali časť zo svojich skúseností odovzdať aj študentke arboristiky Hanke Ševčíkovej, ktorá si vďaka nim mohla vyskúšať reálnu arboristickú prax a doplniť teoretické vedomosti získané štúdiom na vysokej škole.

Moruška teda znovu dostala nový vzhľad. Na zemi, pod jej korunou bola obrovská halda konárov, no na kráse to nášmu vzácnemu stromu neubralo ani trochu.

Len tento rok Klub ochrancov zelene zabezpečil ošetrenie už piateho mestského stromu, ošetrené dreviny v predchádzajúcich rokoch nerátajúc. Pokiaľ máme možnosť, robíme to veľmi radi a celkom  otvorene priznávame, že hlavným dôvodom je vzťah k stromu a istota, že strom bude ošetrený tak ako treba. A nádej, že týmto príkladným spôsobom začnú byť stromy ošetrovné bežne. Že bude pochopený rozdiel medzi prácou odvedenou dobrými arboristami a prácou, ktorú na strome vykonáva človek bez príslušných vedomostí a zručností. 

Vyberáme stromy pre Senicu významné, spravidla rastúce na frekventovaných miestach, kde je nutné zvýšiť ich prevádzkovú bezpečnosť. Vždy pred zásahom informujeme Mestský úrad a po ošetrení zverejňujeme správu na našich stránkach. Trochu nás mrzí, že od vlastníka drevín nezaznamenávame žiadnu spätnú väzbu. Nemám na mysli poďakovania, ale reálny záujem zodpovedného vlastníka o stav ošetrovanej dreviny, jej hodnotenie, perspektívu, návrh ďalších opatrení a zásahov...  Tieto informácie sú základom pre plán starostlivosti o zeleň, ktorý by malo mať každé mesto riadne vypracovaný a pravidelne aktualizovaný. A ak ho už aj nemá, tak by nemusel chýbať aspoň spontánne zvedavý záujem o stav zverených drevín.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene