Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Semienka na dvojke

21.11.2018 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Užiť si stromové podujatie z produkcie združenia KOZEL mali tentokrát možnosť žiaci z 3.B na 2. Základnej škole v Senici.

A začali sme Zemou. Matkou všetkej živej i neživej prírody, živiteľkou všetkých bytostí, vrátane nás ľudí. Je dôležité, aby ľudia nevnímali slovné spojenie Matka Zem, len ako frázu, či básnický zvrat. Vysvetľovať to deťom v dnešnej dobe je obzvlášť významné, niekedy i obtiažne, aby ste boli uveriteľní. Odtrhnutím sa od prírody a jej procesov, vzniká v konzumnej spoločnosti dojem, že kvalita sveta, v ktorom žijeme je závislá výlučne na financiách, za ktoré si všetko potrebné zadovážime. Preto musíme deti upozorňovať na skutočnú podstatu, hodnotu a silu Zeme, jej nenahraditeľnosť. Pre lepšie a názorné pochopenie dostali deti do svojich dlaní i na ochutnanie zrnká pšenice, slnečnice, ľanu, čo v nich vyvolalo úsmevné reakcie s komentármi, že takú stravu dávajú svojim škrečkom a vtáčikom. Detičkám sme okrem tohto pohostenia ponúkli aj čerstvý, ešte teplý domáci chlebík, ktorý obsahoval presne to isté zloženie, ktoré im bolo pred chvíľočkou nasypané do dlaní. Sme stvorenia, ktoré sú úplne rovnako závislé na plodnosti Zeme a zdravom, dobre fungujúcom životnom prostredí, ako ostatné žijúce tvory.

Od semienok v dlaniach je už len skok k semienkam, z ktorých rastú stromy. A tu sa nám otvára naša hlavná obšírna téma. Aké funkcie stromy plnia, ako reagujú na necitlivé zásahy, ako spolu komunikujú, čím im ich život komplikujeme, aké stromy sú na Zemi najvyššie, akého veku sa môžu dožiť... Toto všetko počúvali tretiaci so záujmom a spontánne sa zapájali do vzniknutej debaty. A aby ich stromový deň bol ešte nezabudnuteľnejší, zasadili sme spolu s nimi v areáli školy stromček - javor, ktorý si deti pomenovali Javor Jarko a súčasne sme im predstavili našich hostí – arboristov Jakuba Kováča a Tomáša Šataníka. Tí sa deťom prihovorili, aby im bližšie predstavili profesiu arboristu, aby mali možnosť vidieť, ako prebieha obhliadka drevín v teréne, čo si arboristi na stromoch všímajú, čo nemôžu prehliadnuť a napokon, mohli sledovať aj samotnú prácu arboristov v korunách stromov. Vďaka projektu a tejto prezentácii bola v objekte areálu školy ošetrená breza, javor s komplikovaným vetvením, do ktorého koruny bola nainštalovaná bezpečnostná väzba, pri dvoch lipách boli skontrolované vetvenia a bol na nich urobený bezpečnostný rez, pri ihličnanoch bol zas vykonaný odstup od budovy a strechy a zabezpečenie podchodných výšok.

Osvetovo výchovnú činnosť pre deti považujeme za jednu z najdôležitejších činností, ktorým treba venovať čas a pozornosť. Onedlho, už o desať rokov, budú z týchto tretiakov samostatní sebavedomí ľudia, fungujúci v systéme ako produktívne osobnosti. O pätnásť rokov to budú absolventi vysokých škôl s ambíciami daný systém ovplyvňovať a riadiť. A my, chceme mať nádej, že o tie stromy, ktoré tu po našej generácii zostanú, bude postarané dobre, s rozumom aj láskou. Preto sa aj touto cestou snažíme, tých pomyselných semienok, zasiať čo najviac. Pri dnešných šikovných tretiakoch sa mi zdalo, že by niektoré mohli padnúť na celkom úrodnú zem.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na ilustračný obrázok v článku

Projekt je realizovaný s podporou Mesta Senica v rámci dotácie PRO Senica


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene