Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Ošetrenie lipy na Šafránkovom poli

12.06.2019 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Máme radosť, že sa nám podarilo zabezpečiť odborné ošetrenia ďalšej z najstarších senických líp – Lipy na Šafránkovom poli (v areáli Správy a úržby ciest TTSK). Aj tento strom je zaradený do nášho programu Doba lipová, ktorý mapuje staré senické lipy.

Poctení možnosťou vojsť do hustej koruny lipovej krásavice, so zámerom vykonať v nej potrebné zásahy a úkony, boli naši vynikajúci arboristi Jakub Kováč a Martin Bella. Mohutný, zazelenaný strom vyzerá na prvý pohľad bezchybný, bujný, vitálny... Už dávnejšie sme si však všimli viaceré zlomy v korune, ktoré sú najzreteľnejšie v neolistenom stave. Pri prehliadke, ktorá predchádzala odbornému zásahu arboristov, boli odhalené ďalšie defekty, výlomy i dutina. Jedná sa však o starý strom, odhadujeme, že má viac ako 200 rokov. Pri takýchto stromoch sú poškodenia bežné, dôležité je zvoliť vhodné opatrenia, aby sa zvýšila prevádzková bezpečnosť stromu. Preto na tejto lipe boli odstránené suché a poškodené konáre, zlomené konáre zachytené v korune, bola vykonaná jemná redukcia z obvodovej časti koruny, ktorej súčasťou bolo aj odstránenie konárov s nevhodným ťažiskom, prevísajúcich nad budovu v areáli. Pre zvýšenie bezpečnosti bola do koruny nainštalovaná bezpečnostná väzba.

Pod lipou som strávila všetok čas, ktorý arboristi venovali jej ošetreniu. Je pod ňou úžasná klíma a začína prenádherne voňať. Zdá sa, že lipka tu so Seničanmi môže pobudnúť ešte pekne dlhý čas. Vážme si ju, rovnako si vážme a rešpektujme každý jeden strom. Sú to naši najelegantnejší a najefektívnejší pomocníci v týchto horúcich dňoch, no okrem toho plnia desiatky ďalších prospešných funkcií. Myslím si ale, že strom je tak nádherný a dokonalý tvor, že už len jeho existencia by mala vyvolať v ľuďoch úctu, že netreba ani vyratúvať benefity, ktoré z neho máme. Treba mať len vďaku, že ich vôbec mať môžeme.

  Protokol z arboristického ošetrenia

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku.

 

Ošetrenie lipy prebehlo vďaka podpore mesta Senica. Ďakujeme za podporu.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene