Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Výsadba stromoradia Vrbovce - Štefanová

28.11.2019 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Kúzelná krajina vrbovčianskeho regiónu je bohatšia o 50 vysadených stromov. Druhovo rozmanité stromoradie oživí poľnú cestu na Štefanovej.

V tú novembrovú sobotu sa veterný živel snáď zbláznil. Snažil sa nám preniknúť pod vetrovky, strhnúť nám z hláv čiapky, z hvizdotom vnútiť našim ušiam svoju piskľavú a chladnú melódiu. Nepodarilo sa mu však odfúknuť naše odhodlanie, vysadiť na Štefanovej pestré stromoradie.

Rýle v skrehnutých rukách miestnych obyvateľov, návštevníkov, detí z miestnej základnej školy, členov Školy šeliem, ale i samotného starostu Vrboviec sa odhodlane zahryzli do zeme, aby pripravili domov pre korene nových stromčekov. Tie sme starostlivo vyberali, aby boli vhodné pre charakter tejto krajiny a aby boli jej prirodzeným obohatením. V novom stromoradí svoje miesto našiel dub letný, lipa malolistá, jabloň lesná, javor poľný, čerešňa vtáčia, buk lesný, oskoruša, brekyňa, jarabina vtáčia a lieska obyčajná. S výsadbou liečivého hlohu obyčajného sme si starosti robiť nemuseli, pretože je na naše potešenie, do stromoradia zakomponovaný prirodzene.

Keď sa stromčeky príjmu a rozrastú, budú tvoriť nádherné a pestré stromoradie, plniace funkcie ekologické, krajinotvorné, funkcie biotopu pre opeľovače a iné živočíchy. Okrem toho budú krásne dokresľovať malebný ráz krajiny.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ďakujeme nadácii Ekopolis za poskytnutú finančnú podporu a vedeniu obce za ústretovosť, ochotu, spolúčasť a spoločné zdieľanie nadšenia a presvedčenia.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene