Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Podali sme návrh k rozpočtu mesta

31.01.2012 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Medzi Seničanmi traduje mienka, že v našom meste nemáme vekom významné a výnimočné stromy, že v minulosti už boli všetky pekné a staré stromy vyrúbané. Máme však dosť zaujímavých stromov, ktoré majú dobrý nábeh na to, aby sa o pár rokov z hľadiska veku výnimočnými stať mohli. Sú to napríklad stromy na cintoríne, v parku, ale i iné. Aby sa aj senické stromy mohli dožiť pozoruhodného veku, aby raz aj naše deti mohli byť hrdé na tento živý odkaz svojich predkov, musíme zabezpečiť, aby boli stromy v dobrej kondícii. Potrebujú odborné prehliadky a ošetrenia.

Preto sme pod hlavičkou Komisie pre zeleň podali na Mestský úrad návrh pre tvorbu takého rozpočtu, ktorý by obsahoval položku „Ochrana a údržba stromov“. Navrhli sme, aby pre túto činnosť bolo vyčlenených aspoň 8.000 € na rok. Sme si vedomí nepriaznivej finančnej situácie v meste (štáte, Európe...), vieme, že dôsledky krízy nútia krátiť jednotlivé položky, no  vieme i to, že ak chceme zdravé, bezpečné a dlhoveké stromy, musíme im poskytnúť základnú odbornú starostlivosť bez ohľadu na vývoj ekonomických ukazovateľov.

Sme zvedaví, ako sa tí, ktorým sme náš návrh adresovali (primátor, zastupiteľstvo, komisia pre ŽP), k nemu vyjadria. V poslednej dobe máme totiž pocit, že sa mnohí prezentujú ako úprimní ochrancovia zelene v Senici. Preto sa tešíme, že to potvrdia i svojimi rozhodnutiami.

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene