Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Štyri lipy z Jelšoviec

18.02.2020 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Náhody vraj neexistujú. Vraj všetko, čo sa stane je z Božej vôle. Nepochybujem, inak by to bola zvláštna náhoda, ktorá upriamila minulý rok v lete pozornosť na malú dedinku Jelšovce.
 
Prebiehalo - neprebiehalo tu konanie vo veci výrubu líp pri kostolíku Sv. Márie - Magdalény. Sakrálne dvojice, kostol - strom (lipa), sú našou srdcovou záležitosťou. Patria k sebe ako smažený syr a tatarka. Jedno bez druhého nie je ono, sú súčasťou nášho kultúrneho a duchovného dedičstva. Keď som sa bol na ne osobne pozrieť povedal som si: "Toto teda nie! Musíme urobiť všetko pre ich záchranu."
 
Dôvody, pre ktoré mali byť odstránené sa nám zdali nie len nedostatočné, ale aj účelové. A to, že žiadateľom bol pán farár, ktorý má na svojom svedomí poškodenie aj iných stromov v obciach v ktorých pôsobil predtým, nás zmobilizovalo ešte viac. Nebudem sa rozpisovať čo všetko sa dialo, no po pol roku sa to nakoniec podarilo. Odvolací orgán zrušil súhlasné rozhodnutie prvostupňového orgánu ochrany prírody - obce Jelšovce. 
 
Táto bitka bola úspešne vybojovaná, avšak ďalšia nás pravdepodobne čaká. Pokiaľ bude zo strany pána farára vôľa dať stromy odstrániť a pokiaľ ho v tom pán starosta bude naďalej podporovať, nemôžeme poľaviť. Objavili sa totiž náznaky, že keď to nepôjde takto, pokúsia sa o to inak - nelegálne. To je snáď fóbia. Je tu na mieste povedať si to staré, zabudnuté pionierske heslo: "Buď pripravený!"
"Vždy pripravený!"
 

Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene