Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Lipy a pamätný kameň pre Karola Bórika

22.10.2020 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


V Senici sa narodilo, žilo a pôsobilo veľa významných osobností. Žiaľ, mnohé sa vytratili z nášho povedomia, z našich pamätných kalendárov, zabudlo sa na ne.

Jedným z neprávom zabudnutých, ale významných senických rodákov je aj Karol Bórik. Narodil sa pred dvesto rokmi na evanjelickej fare v Senici, v rodine evanjelického farára Pavla Bórika a Barbory, rodenej Lešovskej.  Rodina Bórikových patrila k národne uvedomelým. Karol a jeho súrodenci sa aktívne zapájali do príprav povstania v rokoch 1848 – 49. V tomto povstaní zohral mimoriadne  významnú úlohu ako prvý kapitán slovenských dobrovoľníkov. Historici ho predstavujú ako vynikajúceho a úspešného veliteľa a udatného bojovníka, ktorý verejne vystupoval proti maďarizácii a bol účastníkom všetkých troch dobrovoľníckych výprav – septembrovej, zimnej i letnej.

Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej (OZ JHB) nesie meno po jeho statočnej sestre, ktorá tiež zohrala dôležitú úlohu v  národných dejinách Slovenska i v samotnom povstaní. Dvesté výročie narodenia Karola Bórika si OZ JHB chcelo pripomenúť dôstojne a s úctou. V deň Bórikovho narodenia, 19. apríla 2020, bolo naplánované sadenie pamätných líp v jeho rodnej Senici, ale i v Beckove, kde pôsobil ako notár, tu i zomrel a je tu pochovaný.

Jarná vlna epidémie však neumožnila zrealizovať celý tento plán, ktorého súčasťou mala byť i prednáška o Karolovi Bórikovi v senickom evanjelickom kostole. Zostalo len pri minipodujatí v Beckove, kde bola za prítomnosti predstaviteľov obce, v spolupráci so senickým Klubom ochrancov zelene, zasadená pamätná lipa v miestnom parku. V tomto parku sa nachádza dominantný pamätník s reliéfom Karola Bórika. Keďže v Senici nie je žiadna pamätná tabuľa, ani nijaká iná forma pripomienky na tohto národovca, vznikla v OZ JHB myšlienka na osadenie pamätného kameňa k novovysadenej pamätnej lipe v senickom parku pri Základnej umeleckej škole. Termín pre takúto spomienkovú udalosť a slávnostné odhalenie pamätného kameňa s výsadbou lipy bol stanovený na 19. október 2020. Neuskutočnená prednáška z apríla mala prebehnúť tiež v tento deň, no opäť to bolo znemožnené kvôli druhej vlne pandémie. Napriek tomu všetkému, krásna lipa, zakúpená zhodou okolností práve v Beckove, už čakala na vloženie do zeme v Senici. Výsadbu už nebolo možné odložiť, a tak sa uskutočnila v plánovaný deň bez hostí, ktorí si chceli prísť pamiatku Karola Bórika uctiť, bez prednášky, ktorú si pripravil historik, pôsobiaci v OZ JHB, PhDr. Pavol Pánik, CSc., bez spoločného besedovania...

Za prítomnosti primátora mesta Ing. Mgr. Martina Džačovského a evanjelickéhp farára Mgr. Juraja Šefčíka, bola teda konečne vysadená lipa aj v Senici. Zároveň bol nášmu odvážnemu národovcovi odhalený pamätný kameň. Pavol Vandelia, predseda združenia Johanky Hrebendovej Bórikovej, vo svojom príhovore navrhol, aby sa tento parčík v budúcnosti stal parkom národných dejateľov, keďže už je tu umiestnený aj pamätník, venovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a odteraz aj malý kamenný pamätníček Karolovi Bórikovi. Ďalšou významnou osobnosťou, ktorej by tu mohla byť v budúcnosti venovaná pamiatka, by mohol byť Viliam Paulíny-Tóth. Túto myšlienku ocenil aj primátor mesta. Zostáva teda veriť, že sa aj zrealizuje a Seničanom sa ich vlastné dejiny priblížia aj takouto formou. Mnohokrát počúvame, že Senica nemá žiadnu históriu. Snáď aj takéto aktivity prispejú k tomu, aby ľudí presvedčili, že história Senice je bohatá a zaujímavá, čo prispeje k zvyšovaniu povedomia a hrdosti k svojmu mestu.

Odhalenie pamätníčka Karola Bórika zrealizovalo združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej v spolupráci s Klubom ochrancov zelene, Mestom Senica, Evanjelickým cirkevným zborom Senica, Záhorským osvetovým strediskom a Klubom priateľov histórie.

 Reportáž z odhalenia pamätného kameňa

Fotogaléria sa zobrazí po kliknutí na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene