Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Od brigády po brigádu

20.05.2012 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Práce na obnovení starej čerešňovej aleje pokračujú. Ešte pred brigádou, naplánovanou na devätnásty májový deň, bol v aleji vyrovnávaný terén. Vďaka týmto prácam boli staré navážky zlikvidované a prvá časť aleje je priechodná dokonca už i na bicykli. Bola vykonaná inventarizácia aleje, ktorej cieľom bolo zaznamenať počet, druhy a stav drevín rastúcich v tomto priestore, nie len z dôvodov informačných, ale najmä pre efektívny postup ošetrovania jednotlivých stromov. Aleju si prezrel i pán Ing. Anton Juriš (Piešťany), dendrológ, dlhoročný ochranca prírody a pedagóg. Prispel svojimi radami, povzbudil nás v začatej činnosti a prisľúbil pomoc pri množení rastlinného materiálu. Zachovanie pôvodného genetického materiálu je z pohľadu ochranára – dendrológa mimoriadne dôležité. V budúcnosti by sme takto získané sadeničky chceli podosádzať na prázdne miesta v aleji a týmto spôsobom aleju postupne doplniť a obnoviť.

Počasie nám v sobotu prialo a alejka nás už privítala vyšperkovaná prvými červenými čerešňami. Pri každom stretnutí s alejou si uvedomujeme rozmanitosť a mnohorakosť jej tvárí, ktoré príroda mení z týždňa na týždeň.

Brigádnici sa zaoberali dvomi hlavnými činnosťami, a to odstraňovaním haluziny z náletov, ktoré zasahujú do cestičky v aleji a pokračovali vo vyrovnávaní terénu.

Zišlo sa 26 dobrovoľníkov, ochotných venovať svoj voľný čas tejto činnosti. Tentokrát nám veľmi pomohol pán Jozef Rajnoha, poskytnutím vozidla a odvozom haluziny na zberný dvor. Opäť prišiel aj Jakub Kováč zo Stupavy (arborista TREES ART), ktorý sa zameral najmä na ošetrenie najviac preschnutých čerešní, a to hlavne z bezpečnostných dôvodov. Veľmi potešila účasť tých, ktorí prišli na brigádu prvýkrát. Pomáhali celé rodinky s deťmi a ani detičky sa v práci veru zahanbiť nedali. Sme presvedčení, že vzťah k prírode dokáže u detí najlepšie budovať práve mamina s ocinom, ktorí idú svojim ratolestiam príkladom, veď vplyv rodiny je najhlbší a nenahraditeľný.

Brigádnikom sme na posilnenie navarili špeciálnu fazuľovicu s rezancami. Z nášho pôvodného úmyslu, prenocovať v aleji, sme však upustili. Neodolali sme totiž možnosti vychutnať si víťazstvo Slovenska v  štvrťfinálovom hokejovom zápase s Českou republikou.

Všetkým dobrovoľníkom veľmi ďakujeme za ich účasť. Ich pomoc neberieme ako samozrejmosť. Veľmi dobre si uvedomujeme charakter doby,  v ktorej žijeme. Vieme, že človeka - dobrovoľníka, ktorý je ochotný zadarmo vykonať verejno – prospešnú činnosť, nenájdete na každom kroku. Našťastie sa medzi nami pohybujú i takýto vzácni ľudia. Práve oni sú pre mňa symbolom nádeje pre budúcnosť.


Fotogalériu k článku zobrazíte kliknutím na ilustračný obrázok.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene