Klub         ochrancov zelene


Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Aktivity

   

Strana:  1 ...  4  5 6  7  8  ...  32 

[ 25.10.2016 ]

Ďalšia ošetrená lipa v Senici – Feldsamova lipa

( Ševčíková Dana )

Doba lipová nekončí. V piatok 21.10.2016 prišlo k ošetreniu ďalšej lipy, ktorú si vážime a radi by sme na ňu upozornili. Jedná sa o Feldsamovu lipu, rastúcu v Senici na Fajnorovej ulici.

Možno pôsobí nenápadným a skromným dojmom, ale keď si ju prezriete pekne zblízka, uvedomíte si, pri akom krásnom a hodnotnom strome stojíte. Jedná sa o lipku, ktorá bola zasadená pánom Feldsamom na dvore meštianskej školy, pri príležitosti 10. výročia založenia republiky. Dnes jej stanovisko vôbec nepripomína dôstojnú a slávnostnú udalosť. Naopak. Ocitla sa na nevľúdnom parkovisku, doslova na smetisku, v obkľúčení pestrofarebných kontajnerov na odpad. Nič to však nemení na fakte, že my si lipku vážime a prajeme si, aby tu zostala rásť, pokiaľ možno, čo najdlhšiu dobu, v čo najlepšom zdravotnom stave.

Preto sme ku nej povolali skúseného arboristu Jakuba Kováča, ktorý dlhoročne s našim združením spolupracuje. Ten drevinu skontroloval, ošetril, vysvetlil, prečo ponechal koreňové výmladky a sekundárny obrast. Po zákroku vystavil protokolový záznam o vykonaných prácach a hodnotení stromu, z ktorého citujem:

„Strom bol 21.10.2016 skontrolovaný od koreňových nábehov, cez kmeň až po kostrové vetvenie a celú korunu. Na strome bol prevedený bezpečnostný rez s dodržaním podchôdzneho a podjazdného profilu. Koreňové výmladky a sekundárny vnútorný a bočný obrast ostal zachovaný z nižšie uvedených dôvodov.

Čítajte ďalej


[ 05.10.2016 ]

DOBA LIPOVÁ

( Ševčíková Dana )

Vážime si históriu našich predkov a stromy, ktoré nám tu zanechali.

V Senici nám zostalo ešte pár starých líp, ktorým chce Klub ochrancov zelene (KOZEL)venovať svoju pozornosť, aby sa im dostalo náležitej úcty. Dvom lipkám sme už zabezpečili odborné ošetrenie - Praskačových lipe a Kresákovej lipe. Ktoré to sú? A ako sa nazývajú ďalšie staré lipy v Senici? Čo stálo na miestach, z ktorých trpezlivo sledujú život tohto mesta? Porozprávame spolu s Klubom priateľov histórie už 12. októbra 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ 02.10.2016 ]

Strominkovia v dobe lipovej a Kresákova lipa

( Ševčíková Dana )

Spoločné presvedčenie o potrebe šírenia stromového posolstva a láska k stromom nás neustále motivujú vnášať osvetu a rozprávať o veľkosti a zároveň krehkosti drevín, o nespochybniteľnej potrebe ich existencie v ľudskom svete, bez ohľadu na technológie a trendy, ktoré tým svetom "hýbu". Podať tieto informácie deťom predškolského veku nám už štvrtý rok pomáhajú Strominkovia.

Strominkom sa 29.septembra 2016 ušiel krásny pokojný slnečný deň. Strávili ho v senickej materskej škole u Veselého šaša, kde deťom venovali svoj čas, aby sa s nimi porozprávali o stromoch, pôde, semienkach, arboristoch, zasadili nový stromček, v areáli škôlky odprezentovali prácu arboristu, pričom tam súčasne ošetrili Topoľ simonov.

Pretože my máme DOBU LIPOVÚ, spoločníčkou tohto dňa sa nám stala nádherná senická lipa, ktorej vravíme Kresákova lipa. Rastie na Štefánikovej ulici (neďaleko kúpaliska), patrí medzi najstaršie a najkrajšie senické stromy a teší sa výbornej zdravotnej kondícii. Ako väčšina starých líp v Senici, aj táto kedysi rástla v záhrade rodinného domu. Prostredie sa od základu zmenilo, zmizol dom, zmizla záhrada, ale lipka našťastie zostala. Kto vie, aké príbehy by nám vedela vyrozprávať, aké tajomstvá ukrýva?  V skromnosti a pokore pozerá na svet okolo seba už asi dve stovky rokov. Mnohí ani netušia, aká krásavica nám tu z minulých čias zostala. „Ona je nenápadne veľká...“, povedal arborista Jakub Kováč, ktorý spolu s Michalom Kuzmom vykonal kontrolu a ošetrenie tohto vzácneho stromu. Mohutná košatá lipa rastie síce neďaleko frekventovanej cesty, je však ukrytá v zeleni za bytovým domom, kde žije svoj tichý stromový život.

Čítajte ďalej


[ 24.09.2016 ]

Strominkovia v dobe lipovej a Praskačových lipa

( Ševčíková Dana )

V Senici rastie zopár starých líp, ktoré majú svoje príbehy. Radi by sme ich svojim pôsobením postupne predstavili  širšej verejnosti, aby sme upozornili na ich prítomnosť, krehkosť a potrebu uchovať ich ako pamiatku pre naše mesto. Preto v združení nastáva akási DOBA LIPOVÁ a ovplyvňuje  aj činnosť Strominkov.

Po letnom odpočinku prišli Strominkovia do materskej školy na Komenského ulici. Tu sú Strominkovia vlastne doma. Práve tu sa takmer pred štyrmi rokmi zrodila spontánna myšlienka pre vytvorenie projektu so šírením stromovo – ochranárskej osvety medzi najmenšími. Z detí, ktoré našich prvých Strominkov zažili sa medzičasom stali školáci a vystriedali ich dietky nové.  Tie sa dnes dozvedeli o dôvodoch a potrebe chrániť a správne udržiavať stromy. A s radosťou sme s nimi zasadili ďalší stromček – mladú morušku. Neukrátili sme ich ani o možnosť stretnúť sa s našimi spolupracujúcimi arboristami Jakubom Kováčom a Michalom Kuzmom, aby trošku spoznali a na vlastné očká videli ich zmysluplnú, no náročnú prácu.  

Čítajte ďalej


[ 20.06.2016 ]

Seminár o klimatickej zmene v Trenčíne

( Ševčíková Dana )

Prijali sme pozvanie prispieť do seminára o zmene klímy, ktorý sa konal 20.6.2016 v Trenčíne. Ústredným motívom našej prednášky, ktorú som si pripravila spolu s arboristom Michalom Kuzmom, bol samozrejme strom. Seminár zorganizoval Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa.

RNDr. Pavel Šťastný, CSc. zo Slovenského hydrometeorologického ústavu porozprával mnoho zaujímavého o zmene klímy, pozorovaniach i predpokladoch, vzťahujúcich sa k tejto problematike. Ing. Zuzana Hudeková, PhD. z Útvaru hlavnej architekty mesta Bratislava zasa prítomných informovala o opatreniach a adaptácii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. Ďalší prednášajúci RNDr. Michal Šutriepka, PhD. z Ministerstva životného prostredia poskytol informácie ohľadne čerpania dotácií pre opatrenia na zmenu klímy.

Ako som spomenula vyššie, my sme na tomto seminári rozprávali o strome. Sme presvedčení, že práve v čase klimatickej zmeny je zeleň tým najlepším spoločníkom a pomocníkom pre urbanizované prostredie. Vykonáva pre nás množstvo užitočnej práce a zadarmo. Preto je jej ochrana viac než na mieste, preto je nutné klásť dôraz na správne ošetrovanie stromov, aby sa nepremyslenými zásahmi ich životnosť neskracovala. Preto je dôležité venovať pozornosť novým dobre premysleným výsadbám a neprípustné zásahy na stromoch nenechať bez povšimnutia. Rovnako je dôležité, aby kompetentní vedeli kde hľadať odborníkov a ako správne zadať práce pre ošetrenie stromov, ktoré majú v správe. O tomto a mnohom ďalšom bola naša prednáška. Sme radi, že prítomných zaujala a veríme, že sme aj takýmto príspevkom pomohli ochrane našich zelených priateľov.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


Strana:  1 ...  4  5 6  7  8  ...  32 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene