Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Toto sa stromom jednoducho nerobí

24.02.2014 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Na štefanovskom cintoríne dostali staručké stromy novú podobu. Žiaľ, táto skutočnosť bude mať za následok len skrátenie ich života a zhoršenie zdravotného stavu. O ich katastrofálnom vzhľade nevraviac.

Správy o upravených stromoch zo Štefanova sa dostali až k nám. S obavami sme sa šli na ne pozrieť. Už pred vstupom na cintorín nás omráčil pohľad na siluety zmrzačených stromov, z ktorých zostali len kmene a časť kostrových konárov. Stromy s amputovanými korunami pôsobia ako nekonečný výkrik zúfalstva, nad ľudským konaním, umocnený o atmosféru miesta, na ktorom rastú. Boli to stromy, ktoré si zaslúžili náležitú úctu a starostlivosť. V minulosti ich vysadil niekto, kto dnes možno odpočíva práve na tomto cintoríne. Možno práve nad jeho hrobom, bez akejkoľvek pokory a citu, ktosi toto prírodné, kultúrne a historické dedičstvo znetvoril a zlikvidoval.

Neznalí, ktorí takto konajú, alebo tento čin ospravedlňujú, budú možno namietať, že drevina vyženie nové konáre. S veľkou pravdepodobnosťou to v skutočnosti tak bude, pretože strom je v obrovskom strese a bude musieť čo najskôr vykompenzovať stratu listového aparátu voči koreňovému systému. Takto poškodený a doráňaný strom so zníženou obranyschopnosťou a životnosťou, však už nikdy nenadobudne svoj typický majestátny vzhľad, vždy zostane len zúboženým stvorením, na ktorého nešťastí sa podpísala ľudská bezohľadnosť.

Žiaľ, tento spôsob „uľavenia si“ od stromov, je  na Slovensku pomerne častý, no maximálne nevhodný. Toto sa stromom jednoducho nerobí. Navyše v čase vegetačného pokoja. Okrem toho, že stromy nenávratne poškodzujeme a likvidujeme, preukazujeme svetu svoju totálnu nevyspelosť, čo sa našich charakterov, úcty k stromom a prírode týka.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene