Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Problém

18.05.2014 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Máme problém. Závažný problém. Treba ho vyriešiť. Nájdeme odborníka, špecialistu, ktorý tento typ problémov pozná a vyrieši ho. Skutočne ho vyrieši?

"Odborník nemôže vedieť všetko, je obmedzovaný svojím odborom. Kto nie je v ničom odborník nie je ničím obmedzovaný." /Gabriel Laub/

Ak niekto z nás má problém so srdcom a cievami, zájde za odborníkom, ktorý vie všetko o srdci a cievach. Ten ho vyšetrí a predpíše medikamenty. Hľadá príčinu problému? V niektorých prípadoch povie, zmeňte životný štýl tak, aby prospieval vášmu srdcu a šlus.

Medicínu som nezobral ako príklad náhodou. Problém, ktorý naše mesto trápi sa mu podobá. Problémom sú infarktové stavy dopravy, upchaté cievy. Problém dobre známy a pomenovaný, vízia riešenia predstavená, no zdá sa, že najbližších päť rokov nereálna. Hľadá niekto skutočnú príčinu tohto problému?

Vyzerá to tak, že nám pribudne nový sused. Aký bude? Bude pre mesto prínosom? Predstavil sa, prijali sme ho rozpačito, každý po svojom. Niekto s fanfárami, niekto iba krúti hlavou. Niečo však prinesie. Jedny vravia, že nové pracovné miesta, výhodné nákupy a samé superlatívy. No o problémoch, ktoré prinesie sa hovorí potichu. Aby sa nepoškvrnil bezúhonný obraz celého projektu?

Tým problémom je dopravná záťaž. A na takom problematickom mieste ako je Hurbanova ulica. Niekoľko úradov a množstvo odborníkov už niekoľko mesiacov rieši problém, ktorý NÁM OBYVATEĽOM vznikne. Riešenie, ktoré vzniká však nerieši dopravu v meste, iba zmierňuje následky vzniknuté zhoršením už aj tak zlého zdravotného stavu. Namiesto acylpirínu začneme užívať paralen.

Pokiaľ sa však nestane zázrak a nebude vybudovaný obchvat, či cez Senicu nezačnú všetci chodiť pešo, nepomôžu doprave v centre žiadne by-passy.

Nechajme to však na odborníkov. Veď len odborníci dokážu vybudovať také veľké dielo ako napríklad Titanic. Amatér sa zmôže iba na Noemovu archu.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene