Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Neliečme obezitu sladkosťami

17.07.2015 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Situácia s dopravou a parkovaním v Senici je komplikovaná. Sprevádza ju neustále frfľanie, že parkovacích miest je málo a zároveň i frfľanie, že sa betónujú ďalšie miesta pre parkovanie, pričom ubúda zo zelene.

Po niekoľkých rokoch opäť ožíva „šuflíkový“ projekt pre vybudovanie nových parkovacích miest na Brezovej ulici pri cintoríne, oproti „osobitnej“ škole. Na úkor chodníka, na úkor zelenej plochy, v prospech áut. Veď parkovať sa musí. Nechcem sa v tejto úvahe venovať dôvodom, prečo nás tento projekt znepokojuje (o tom inokedy), ale chcem sa podeliť so svojim zamyslením, ako vnímam neustále narastajúci trend zvyšovania počtu automobilov v meste.

Automobilová doprava je ako pažravosť. Čím viac konzumujeme, tým viac chceme, zvykáme si na ňu a nemôžeme bez nej byť. Výsledkom býva závislosť, obezita a s ňou spojené choroby. Prognóza vývoja dopravy nie je priaznivá ani pre Svet ani pre Senicu. Budeme čoraz obéznejší, teda vlastne áut bude čoraz viac. Ak zoberieme do úvahy štatistické údaje o počte obyvateľov na jedno auto, tak máme v Senici 5.500 - 6.000 osobných automobilov. Nemám v úmysle písať o všetkých dopadoch automobilovej dopravy na životné prostredie. Zameriam sa na mestský priestor, a to doslova. Autá nás v mestskom priestore obmedzujú a utláčajú, ale samotné auto za to nemôže. Neriadi sa samo. Môžem povedať, že je nesvojprávne, rozhoduje o ňom človek. Utláčame sami seba. Na úkor životného priestoru ľudí a iných živých bytostí vytvárame neživotný betónový priestor pre neživé autá.

Parkovanie v Senici má isté zvláštnosti. Na mnohých uliciach je totiž protiprávne. Napríklad na uliciach Janka Kráľa, Brezová ulica, Nešporova, SNP, Moyzesova, Dr. Horváta, Okružná, Komenského, a mnohé ďalšie. Ak chce niekto vedieť prečo je na týchto uliciach státie vozidiel protiprávne, nech si naštuduje vyhlášku, či sa obráti na políciu, radi vysvetlia prečo. Je to však tolerované až do tej chvíle, kým to nezačne byť vodičmi zneužívané a situácia začne byť neúnosná. Vtedy sa kompetentné miesta začnú zaoberať problémom dopravy danej lokality a niečo vymyslia. Pre tú danú lokalitu. To, že sa neberie do úvahy mesto ako celok, asi nie je potrebné.

Máme parkovací systém. Či skôr systémy? Hoci si kúpite známku na parkovanie, aj tak nemôžete parkovať všade, lebo niekto iný si predplatil parkovanie tam, kde potrebujete parkovať vy. Suma sumárum, parkovací systém nemá hlavu ani pätu, hlavne že sype asi 200.000 € ročne. Veď toľko potrebujeme na údržbu a opravu ciest, chodníkov a dopravného značenia. Nič viac nepotrebujeme.

Problémy s dopravou a parkovaním sa dajú riešiť. Odstrániť protiprávny stav sa dá vyriešiť zmenou organizácie dopravy (vytvorením jednosmerných ulíc, Robotnícka ulica je takto zmenená už roky). Aj budovanie parkovacích domov je riešenie, ale vraj nie je záujem zo strany investorov. V preklade: nenabalím sa na tom tak rýchlo ako by som chcel. Áno, nie je to taký kšeft, no je to nutné. Jedno auto totiž zaberie cez 10m². Zjednotenie a zjednodušenie parkovacieho systému, by mohlo u potenciálnych investorov zvýšiť záujem o budovanie parkovacích domov.

Riešiť problémy s parkovaním bezmyšlienkovým vytváraním parkovacích miest je ako tlmenie bolesti bez toho, aby sme zistili príčinu a liečili ju. Je to ako liečiť obezitu sladkosťami.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene