Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Slávnu senickú morušu čaká facka od vlastného mesta

18.08.2015 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


S veľkým znepokojením prijímame správu o zámere vybudovať nové  parkovacie miesta v bezprostrednej blízkosti našej preslávenej senickej moruše. Rozhodnutie je zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta Senica.

Aký strom by to musel byť, aby malo naše mesto pred ním úctu a chránilo ho? Strom vesmíru? Obávam sa, že aj to by bolo v Senici málo. Senická moruša, ktorá preslávila svoje mesto sa vďaky veru nedočkala.  Mesto, v ktorom rastie možno už aj dvesto rokov, vydalo rozhodnutie, ktorým povoľuje výstavbu parkoviska v jej bezprostrednej blízkosti. Aj z toho málička nespevnenej plochy, ktoré v okolí stromu ešte zostalo, bude ukrojené v prospech parkovacích miest. Je to jediná vsakovacia plocha, ktorá moruši ešte zostala.

Nie  je tomu ani pol roka, čo Senica vyzývala celé Slovensko, aby hlasovalo za morušu, ktorá sa po víťazstve v celoslovenskej  ankete Strom roka 2014, dostala do finále Európskej súťaže Strom roka 2015. Po tomto krátkom období jej vlastné mesto dokáže uštedriť takýto úder pod pás. A to len kvôli podnikateľským zámerom, kvôli kolaudácii priľahlej budovy, ktorej podmienkou je vytvorenie určitého počtu parkovacích miest. Lenže v tomto stavebne prehustenom prostredí nie je miesta príliš na výber. Jednoduchému rozumu teda nerobí prekážku ani úvaha o parkovisku na poslednom vsakovacom mieste slávneho senického stromu. Čo na tom, že sa v kampani pre európske hlasovanie nekonečne veľakrát spomínalo neutešené, vybetónované a nevľúdne prostredie moruše, ktorá si vyslúžila prezývku Maják minulosti? Vlastné mesto jej naloží ešte viac a spevní aj to posledné, z čoho strom čerpá vlahu a živiny. Čo na tom, že v roku 2010 vyhráva strom mestskú anketu Strom Senice a mesto prehlasuje, že víťazovi ankety garantuje ochranu na miestnej úrovni?

Rozhodnutiu o povolení parkoviska beží momentálne lehota pre možnosť podania odvolania. Preto sme Okresnému úradu životného prostredia v Senici, ktorý je účastníkom konania, zaslali  výzvu, aby  voči rozhodnutiu podal odvoalnie. Prosíme úradníkov, aby nezhoršovali ešte viac už aj tak ťažké prostredie stromu, ktorý tu bol oveľa skôr než my. Aj Mestskému úradu v Senici sme adresovali stanovisko k rozhodnutiu. Svoj názor na vybudovanie parkovacích miest nám zaslal i arborista Jakub Kováč, ktorý strom pozná najlepšie zo všetkých strán, pretože mu niekoľkokrát poskytol odborné ošetrenie. Mesto údržba stromu doposiaľ nestála ani cent, všetko okolo neho sa realizuje prostredníctvom združenia Klub ochrancov zelene a vďaka tomuto arboristovi.

Stále veríme, že zvíťazí zdravý rozum. Že tí, ktorí toto mesto riadia majú aspoň trošku citu voči staručkému životu v podobe stromového svedka minulosti. Dúfame, že tí, ktorí dokážu svojimi kompetenciami ovplyvniť vývoj týchto udalostí, ešte prehodnotia svoj názor a budú mať dosť odvahy zabrániť výstavbe parkoviska, ktoré bude uberať z vitality staručkého stromu a bezohľadne odprezentuje bezcitnosť a ľahostajnosť voči najslávnejšiemu morušovému  stromu na Slovensku.

  Tu si môžete prečítať náš list, adresovaný Mestu Senica

  Tu je reakcia arboristu, ktorý stromu poskytuje ošetrenie

  Tu je rozhodnutie o povolení parkoviska

  Tu je situačný výkres k umiestneniu parkovacích miest

  Naše odvolanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene