Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Pozor, prichádza investor (Brownfield)

15.02.2016 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Som Seničan.  Ako mnohí stopercentní Seničania, aj ja som sa narodil na Myjave. Vyrástol som však tu. Od mala som Senicu vnímal ako moje mesto. Bral som ju normálne.  Neprišlo mi čudné, že nemáme mestské hradby, ani pamiatkovú rezerváciu. Žil som v dobe keď v Senici finišovala výstavba sídliska Sotina, hral som sa na stavenisku kulturáku, videl som prestavbu "debiláku".

Chodil som ako decko do "hodvábky" na 1. mája. Dodnes si pamätám smrad zo špineraja.
Videl som padať senické komíny, na ich mieste teraz majú vyrásť ďalšie "kravíny".
Tým, čo ich chcú postaviť, som navrhol nech postavia niečo, čo preslávi ich aj Senicu - nech postavia trebárs Kaplického Chobotnicu. Oni však netúžia po sláve, stačia im len naše peniaze. Senica vraj nie je Monte Carlo. Vraj by nám tam potom dali aj zlaté otváranie dverí. A čudujú sa, že sme z nich nepadli na prdel.
Som Seničan a ak tu chce niekto postaviť čosi, čo bude mať vplyv na kvalitu života môjho a mojich detí,  mám právo sa k tomu vyjadriť. A nemám na mysli len život fyzický, ale aj duchovný. Ten niekto v Senici nebýva, no ja tu chcem bývať až do konca života.

Preto sa vyjadrujem k projektu, ku ktorému má byť vydané územné rozhodnutie.

Žiadateľ chce v prvej fáze vybudovať v areáli bývalého SH nákupné centrum. Toto centrum spôsobí, že dôjde k zmene toku dopravy. Tranzitná doprava sa bude zdržovať v centre a prejazd sa spomalí.  Žiadateľ rieši vstup a výstup do nákupného centra len z centrálnej zóny, čo je výhodné iba pre neho, no zvyšuje to riziko úplného kolapsu dopravy pri prípadnej nehode. Rekonštrukcie križovatiek neriešia súčasné problémy, ale majú TLMIŤ problémy, ktoré vzniknú po vybudovaní centra. S napojením tejto zóny z iných smerov žiadateľ v tejto etape nepočíta.
Technické riešenia a rekonštrukcie križovatiek, neobsahujú prvky riešenia rozvoja cyklistiky, naopak, potláčajú ju.
V projekte nákupného centra sa neráta s vybudovaním iných parkovacích miest, ako plošných s minimom zelene. To zhorší mikroklímu v centre i hydrologické odtokové pomery.

Preto vydanie územného rozhodnutia podmieňujem splnením nasledovných podmienok:

1. Zahrnúť do tejto fázy rekonštrukciu mosta na Kolónii pre prejazd vozidiel do 12 t a prepojenie Kolónie s Čáčovskou cestou cez areál SH s jeho komunikáciami.  Zároveň umožniť prejazd cez pôvodnú vrátnicu na Továrenskej ulici.

2.Zapracovať do rekonštrukcie prvky pre cyklistov.

3. Uvažovať nad tým, aby sa svetelná križovatka pri Lidli rozšírila až k bývalej požiarnej stanici a svetelná signalizácia sa umiestnila aj na Sadovú ulicu a ulicu Kolónia.

4. Nákupné centrum by malo tvoriť jeden blok spolu s parkovacím domom.  Nulová architektonická hodnota tejto budovy by sa mala zvýšiť použitím vertikálnej zelene na fasáde. Plošné parkovanie treba obmedziť a namiesto parkovacích miest tam vybudovať park.

Investor má prostriedky, ktorými chce zmeniť život v našom meste a mal by rešpektovať naše pripomienky. Treba si uvedomiť, že na našej strane je jedna výhoda. My toto nákupné centrum nepotrebujeme. Jediný, kto tú potrebu má je on - investor. Bude nás presviedčať, že to tak nie je, a že keď sa tam nič nepostaví tak tam nechá zbúranisko. Nevadí, nech nechá. Časom ten priestor zarastie osožnou zeleňou...

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene