Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Prevádzková bezpečnosť stromu - seminár Hodonín

27.03.2016 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Ekologický inštitút Veronica uporiadal v marci semináre o zeleni, ktoré sa konali v Hodoníne. Téma „Prevádzková bezpečnosť a zdravotný stav stromov“ je oblasť, kde sa dá rozprávať, diskutovať a študovať neustále. Pre ľudí, ktorí sa stromom venujú je mimoriadne dôležitá, preto som sa do Hodonína vybrala tiež.

„Človek, ktorý sa zaoberá hodnotením stromov je ako medzi kladivom a kovadlinou“, povedal v úvode svojej prednášky lektor Ing. Jaroslav Kolařík. Na jednej strane totiž stoja milovníci stromov, ktorí často doslova nekriticky dokážu hájiť aj dreviny so zníženou prevádzkovou bezpečnosťou, na strane druhej sa stretávate doslova s nepriateľmi stromov, ktorým na strome prekáža všetko.

Pre arboristu, resp. iného odborného hodnotiteľa drevín, či správcu zelene je dôležité zachovať objektivitu a uplatňovať znalosti získané štúdiom i praxou. Dôležitým nástrojom pri starostlivosti o zeleň je evidencia - inventarizácia stromov. Ak správca nemá stromy zmapované a chýba mu prehľad o stave drevín, ťažko potom naplánuje starostlivosť o ne. Pri posudzovaní a hodnotení musí starostlivo zvážiť a vziať do úvahy perspektívu, fyziologický vek, vitalitu, zdravotný stav a prevádzkovú bezpečnosť.

Prevádzková bezpečnosť stromu je pri hodnotení veľmi dôležitá veličina, ktorú nehodno podceňovať. Ľudia však často robia paniku a žiadajú o výrub zdravých, stabilných stromov len z obavy a predstavy zlyhania stromu. Riziko, pri ktorom býva príčinou usmrtenia strom je pritom štatisticky veľmi nízke (1:10.000.000). Je to zaujímavá skutočnosť napríklad pri porovnaní rizika na cestách, ktorého sme si vedomí a podstupujeme ho dobrovoľne deň čo deň.

Seminár okrem iného poukázal na základné defekty stromov a ich riziká, aby si ich účastníci dokázali v praxi všimnúť a rozpoznať ich. Následná konzultácia, kroky a opatrenia už majú byť v rukách odborníka – arboristu.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku

 

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene