Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Neznámemu aktivistovi

27.07.2016 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Značka KOZEL začína rásť. Veď už o pár dní bude mať oficiálnych 5 rokov. Vyzerá to, že sa začína stávať pojmom. Dobré značky bývajú kopírované či zneužívané. Aj nám sa stala kuriózna príhoda.

Poštou sme dostali list z Nového Mesta nad Váhom - Oznámenie o ukončení štátneho dozoru. Na tom by nebolo nič zaujímavé, avšak my sme o žiadny dozor nežiadali. Išlo o prešetrenie pravdepodobného porušenia právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Jednoducho, malo sa zistiť, či nedošlo k nelegálnemu výrubu stromu dňa 1.6. 2016 v Starej Turej. Keďže nevieme, kto v našom mene podnet podal, uverejňujeme ho, aby sa neznámy priaznivec, či potenciálny člen dozvedel výsledok (stačí kliknúť na obrázok v článku).

Ak by sa nám ozval, radi poskytneme rady, ako sa aktívne zapojiť do ochrany prírody. Podávanie podnetov je dobrý začiatok, avšak lepšia je prevencia. Zapojenie sa do konaní vo veci výrubu je jednoduchšie a účinnejšie. Naši členovia takú možnosť majú. Samozrejme po vydaní splnomocnenia. Nedávno bola táto možnosť využitá napr. vo Vozokanoch.

K tomuto prípadu sa vyjadriť nevieme, nie sú nám známe dôvody, nemáme žiadne vstupné informácie. Čo nás už v prvom momente však veľmi zaráža a mrzí, je skutočnosť, že sa výrub uskutočnil vo vegetačnom období v čase hniezdenia. Aké k tomu boli dôvody nevieme, ale zaujímalo by nás to. S aktivistom, ktorý v našom mene podal podnet by sme radi „hodili reč“. Ničoho sa neobávajte a pokojne sa nám ozvite do správy na oz.kozel@gmail.com. Ďakujeme, že si všímate čo sa deje vo vašom okolí.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene