Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Nelegálny výrub drevín v Senici

15.03.2017 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Dnes sme v ranných hodinách v areáli spoločnosti PPO Dema, s.r.o., na Dlhej ulici v Senici, zaznamenali a zastavili nelegálny výrub stromov. Pracovníkov, ktorí výrub vykonávali sme upozornili, že sa dopúšťajú trestnej činnosti, vyzvali sme ich, aby činnosť ukončili a na miesto sme privolali Políciu. Následne sme podali trestné oznámenie o nezákonnom výrube drevín.

Naše združenie je účastníkom správneho konania, v ktorom bolo požiadané o výrub drevín na uvedenom priestranstve. S týmto výrubom od začiatku nesúhlasíme. Okrem množstva iných funkcií plní predmetná stromová zeleň protihlukovú a protiprachovú izolačnú funkciu. Ich potreba bude v blízkej dobe znásobená kvôli výstavbe aj rozšíreniu výroby v dotknutom priestranstve a jeho okolí. Areál sa nachádza oproti „Starému“ sídlisku. Zeleň vhodne oddeľuje lokalitu s priemyselným využitím od obytnej. Z dôvodu tesnej blízkosti bytovej zóny nesúhlasíme s odstránením týchto drevín.

Napriek uvedeným benefitom, ktoré zeleň poskytuje širokej verejnosti, bolo minulý týždeň vydané rozhodnutie s povolením na výrub týchto stromov. Povolenie však nenadobudlo právoplatnosť, KOZEL voči rozhodnutiu podal v zákonnej lehote odvolanie.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene