Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Huby plné zelene

10.11.2018 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Huby plné zelene 
dávia nestráviteľné zvyšky.
A pritom
bunky zatmené
podryjú korene.
Opľujú kmeň z výšky,
koruny okmášu,
chechcú sa tomu čardášu...
               . . .

Bezcitne
v krikľavom habite
sa tvária prospešne.
Potichu
do slaných očí
sa tlačia čerešne.

             . . .

Básnička, ktorú som zložila pred mnohými rokmi a takmer som na ňu zabudla. Akosi spontánne sa mi teraz vynorila z pamäte.

Je tesne pred vyhlásením výsledkov komunálnych volieb. Nedalo sa nevšímať si kampane, prebiehajúce vo viacerých mestách. Šablóna a formát je takmer všade rovnaký. Chytiť voliča za najcitlivejšie miesta. A jedným z nich je zeleň. Všade. Pred každými, každučkými voľbami si ju takmer každý kandidát berie do úst, aby ju „použil“. Áno, ľudia to chcú počuť, chcú tomu veriť, občan si úbytok zelene neželá, cítime potrebu vľúdnejšieho prostredia. To zelené prvky v meste jednoznačne vytvárajú a nenahradí ich žiadny iný výmysel. A tak lietajú vzduchom sľuby a vízie, od vyvýšených záhonov, cez zelené strechy až po anglické parky.

Niekoľko volebných období sledujem systém starostlivosti a údržby o zeleň a aj predchádzajúce predvolebné prísľuby. A vždy s rovnakým scenárom. Úspešne sa budujú akurát tak nové parkoviská, aby sa oklamalo narastajúce hladné brucho, ktoré bezohľadne šrotuje mestské zelené plochy a bez chochmesu narúša výhradnú zónu, ktorú má mať strom len pre svoj koreňový systém, pokiaľ mu časť koreňov už nie je rovno amputovaná.

Stromy sa režú halabala, častokrát len potiaľ, koľko sa dočiahne, pričom kopa suchárov ostáva tragikomicky nad touto hranicou.

Pri kosení sa krovinorezmi poškodzujú kmene stromov, čím sa spôsobujú závažné poranenia vedúce k ochoreniam až zániku stromov.

Kontrol náhradných výsadieb sa ako účastník konania márne dožadujeme. Z rôznych dôvodov sa to nedá.

Či v predchádzajúcom, alebo v aktuálnom volebnom období, ošetrujeme v rámci našich osvetových projektov vzácnejšie mestské stromy. Vždy túto skutočnosť oznámime „mestu“, vždy na svojich stránkach prinesieme z aktivity správu. Myslíte, že sa niekto niekedy prišiel spýtať na zdravotný stav ošetrovaného stromu? Myslíte, že niekoho niekedy zaujímalo, aké opatrenia so stromom sú ďalej doporučované, kedy má prebehnúť následná kontrola, či následný zákrok? Nikto nevyužil možnosť porozprávať sa priamo s arboristom, vyžiadať si záverečný protokol z ošetrenia stromu, patriaceho mestu, za ktorého správu je mesto zodpovedné. Tie aktivity nerobíme pre svoj dobrý pocit. Chceme pomôcť a ukázať. Máme pre to nadšenie a vášeň a sme presvedčení, že je to dôležitá vec. Netrepeme hlúposti. Spolupracujeme s odborníkmi.

Do rozpočtu opakovane nie je možné dostať financie na plánované a systémové ošetrovanie drevín, stále sa robia len havarijné stavy a nezmyselné vyvetvovania. Potešila ma aktivita jedného z miestnych výborov, keď svoje peniaze z participatívneho rozpočtu venovali na ošetrenie niektorých líp na senickom cintoríne. Je fajn, že sa peniaze dajú použiť aj takto, ale ak by sa výbor rozhodol upotrebiť svoje prostriedky napríklad na altánok s grilovacím miestom, či na preliezky pre deti, nebolo by ošetrené nič. Cintorín patrí celému mestu, nie len jednému výboru. Nutné je systémové riešenie. A nie len pre cintorín. Ide o stromy, ide o bezpečnosť ľudí, ide aj zodpovednosť mesta. Stále málo na to, aby sa do tejto oblasti nezaviedol inteligentný systém? Je fakt zeleň dobrá len pre predvolebné reči?

Nehľadajte v mojom článku žiadne úmyselné triafanie do niekoho konkrétneho. Nie je to tam a niečo také robiť ma nebaví. Mňa bavia stromy a len na rovinu píšem svoje vlastné postrehy z niekoľkých rokov. Netreba dávať veľké sľuby. Bude stačiť, ak primátor so svojim úradom začne s našimi stromami nakladať v súlade s platnou legislatívou, ktorej prioritou je zabrániť poškodzovaniu drevín, bude trvať na ich pravidelnej kontrole, z ktorej vyplynú návrhy opatrení a ich následná realizácia, zabezpečená odborníkmi. Podstatné je stopnúť aj zvyšovanie počtu spevnených plôch na úkor čoraz významnejších a strategickejších zelených plôch v sídelnom prostredí. Zdá sa, že teoreticky to zvládajú všetci kandidáti.

 

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene