Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Deň stromov - konferencia ISA Slovensko

21.02.2019 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Že máme radi stromy, vedia o nás všetci, čo nás aspoň trochu registrujú. Že cítime neustálu potrebu získavať o nich čo najviac vedomostí a nových informácií je už vášeň, zodpovednosť, inšpirácia aj životná náplň. Preto vždy len uvítame podujatie naplnené touto podstatou a ľuďmi s rovnakým zameraním.

20.2.2019 organizácia ISA Slovensko usporiadala konferenciu Deň stromov, bohatú na odborné prednášky. Veľmi radi sme si vypočuli príspevky, vzťahujúce sa k autorizovaným krajinným architektom, prezentáciu o managemente imela od arboristu Bc. Valentina Cristini alebo o projekte VETcert, ktorý sa zasa týkal senescentných stromov, od Ing. Barbory Vojáčkovej. So záujmom sme si vypočuli i prednášku Ing. Zuzany Hudekovej, ktorej hlavnou témou boli „Stromy, ako súčasť zelenej infraštruktúry“.

Profesorka Ing. Viera Paganová prítomných oboznámila o jestvujúcich a pripravovaných arboristických štandardoch v Slovenskej republike, kde prízvukovala základnú, no veľmi dôležitú vec, ktorá sa v praxi stále opomína, a to potrebu uvedomiť si skutočnosť, že poškodeniu stromov pri stavebnej činnosti musíme začať predchádzať už v etape projektu výstavby. Ak to so zeleňou myslíme vážne, budeme pri výstavbách rešpektovať ich chránený koreňový priestor, ktorý sa rovná kruhovej ploche s polomerom štvornásobku obvodu dreviny. Tu sme si, i keď neradi, spomenuli na nedávne kauzy a poškodenia drevín z výstavby parkovísk v našom meste. Arborista Ing. Tomáš Šarapatka sa zasa podelil s praktickými skúsenosťami pri starostlivosti o chránené stromy.

Veľmi zaujímavá a inšpiratívna bola prednáška Verejná zeleň vo Viedni, ktorú poskytol Ing. Peter Riedel z magistrátu Viedne. Okrem toho, že sa z jeho prezentácie nedalo prehliadnuť závideniahodné množstvo krásnej zelene, rozkvitnutých viedenských plôch, upriamil našu pozornosť na snahu, dostať do legislatívy skutočnosť, že aj samotní ľudia by mali preberať osobnú zodpovednosť za prípady, kedy sa stane, že zlyhá hodnotný strom a následne môže prísť ku škodám. Skutočnosť je taká, že pri havárii stromu sa vždy hľadá vinník – majiteľ, správca a pod. Toto vytvára strach, manipulujúci s dôvodmi pre odstránenie starých hodnotných drevín, ktoré už síce majú prirodzené defekty, no sú významným biotopom pre mnohé vzácne živočíchy. Rozprával o tom, že sa už hľadajú riešenia, aby takéto stromy mohli zostať stáť. Okolo tejto problematiky prebiehajú rokovania, v Rakúsku sa ohľadne tohto vytvorilo dokonca hnutie, v ktorom sú zainteresovaní rôzni odborníci z príbuzných oblastí. Cieľom je v legislatíve definovať a ponechať hodnotný strom, napriek všetkým aspektom, aby zostalo zachované aj určité riziko, ktoré so sebou takýto živý organizmus nesie, aby bola vyvodzovaná aj osobná zodpovednosť ľudí, ktorí sa pod stromami pohybujú, aby nebola celá ťarcha len na vlastníkoch pozemkov, kde dané hodnotné dreviny rastú. Rozprával o tom, že myšlienka sa začala rozvíjať niekde pri automobilizme, veď autá sú nebezpečnejšie ako stromy, cez riziko lavín, detských ihrísk, kedy človek musí pochopiť, že všetky tieto prvky so sebou prinášajú isté riziko. Rovnako, ako staré stromy. Hovoril o niektorých parkoch v Amerike, kde nachádzate odumierajúce stromy hneď pri chodníkoch, lebo tam platí osobná a vlastná zodpovednosť. Pre naše staré stromy by to malo znamenať tiež, že ich necháme stáť a verejnosti oznámime, že v priestore sa nachádzajú rizikové, no hodnotné dreviny. Vo vyspelých krajinách sa jednoducho hľadá spôsob, aby aj zodpovední mohli v kľude spávať a pritom zostali zachované takéto hodnotné biotopy. V žiadnom prípade to nie je spôsob, ako sa vyhnúť povinnostiam, ktoré vlastníkovi drevín vyplývajú. Táto prednáška sa nám veľmi páčila, pretože odprezentované myšlienky sú nádejou, že časom sa im prispôsobí aj slovenská legislatíva. Podľa nás vec vyplýva z úplne prirodzenej logiky, no posun musí prísť časom od vyspelejších partnerov.

Posledným prednášajúcim bol Luke Fay z Anglicka, ktorý porozprával o skúsenostiach so starostlivosťou o senescentné stromy. On, ako i predchádzajúci prednášatelia, svojou témou poslucháčov zaujali, čo prítomní v sále dokazovali svojimi zvedavými a doplňujúcimi otázkami, čím bol pôvodný čas konferencie vyčerpaný oveľa skôr, ako bol plán.

Organizácii ISA Slovensko ďakujeme za zorganizovanie tohto podujatia, za možnosť stretnúť sa s ľuďmi rovnakého zmýšľania a zamerania a za ďalší rozvoj myšlienok, spoločných pre túto komunitu, ktorej budúcnosť našich stromov leží úprimne na srdciach.

Fotogaléria sa zobrazí po kliknutí na obrázok v článku

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene