Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Výruby v meste a čo na to KOZEL?

22.02.2019 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Do konca marca trvá tzv. výrubové obdobie. Aj v Senici je teraz doba, kedy sa odstraňujú vieceré stromy, pri ktorých bolo udelené povolenie na výrub. Mnohí sa na nás obracajú, zvedaví, pohoršení, rozčúlení. Zisťujú, či sú tie výruby legálne a pýtajú sa prečo? Prečo sa rúbe a čo na to KOZEL?

Keď chce niekto odstrániť strom, dôvod si vždy nájde. Veľa odstránených stromov bolo takých, že mohli ešte ticho rásť, keby mali okolo seba tolerantnejších ľudí, ktorí by sa dokázali zmieriť s tým, že do ich bytu prenikne o čosi menej svetla, alebo, že sa trochu vzdul chodník, či konáre sú blízko fasády domu. Niekomu to však začne prekážať a povie si, že ten strom tu rásť nebude a v ten moment sa nachádzajú všetky možné dôvody, ktoré človek tolerovať nemieni.

Zrazu sa zistí, že strom rastie ešte aj na nejakom potrubí, prípadne sa hneď dokladá nariadenie napr. od plynárov, aby bola drevina odstránená. Pri mnohých stromoch, ktoré dosiahnu určitý vek, sa prirodzene alebo po predchádzajúcich nesprávnych zásahoch človeka, vyskytujú nejaké poškodenia a defekty, čo žiadatelia podčiarknu ešte aj svojim strachom a obavami o svoj majetok, zdravie a život. Hlavný dôvod na odstránenie stromu v meste, by mal byť hlavne zdravotný stav. To je prípad javora na Brezovej ulici vedľa cintorína. Na ten sme mesto upozornili my a po jeho odstránení je vidieť, že včas. Stál iba na dobré slovo a tvoril skutočne vysoké riziko. V prípade briez pri „zubároch“ je situácia trochu iná. Pôvodne bolo žiadané odstránenie všetkých briez. Nakoniec konanie dopadlo tak, že boli vybrané len nebezpečné jedince so zmeneným zdravotným stavom, čo je skutočným dôvodom, prečo boli vyrúbané.

Konania vo veci výrubu stromu sú náročné, odborne aj časovo, Dôvody, pre ktoré ľudia chcú dať strom odstrániť sú pre nás často nepochopiteľné a niekedy naozaj malicherné. V mnohých prípadoch je náš názor trochu zvláštny či drsný, a sme preto aj nepopulárni. Ak sa chce niekto stať nepopulárnym a pomôcť nám pri konaniach, radi ho uvítame. Stromy si treba všímať neustále a nie až keď po nich zostávajú len pne, ktoré potom pohoršená verejnosť hodnotí ako „zdravé“.

Nakoniec mi napadajú slová z piesne Pavla Hamela "Dnes už viem". Domnievam sa, že celkom vystihuje to čo cítim.

Kabát

Vždy, keď pília krásny strom, je mi ho ľúto. 
Vždy, keď pília krásny strom, som s ním, som v ňom, som on. 

Vždy, keď pília krásny strom, viem, že sa vráti, 
v dyme, v daždi, v ústiach riek, v nežnom smútku zápaliek, 

PS: Ak nechcete aby sa stromy pílili, tak ich tolerujte. Veľmi veľa žiadostí podávajú totiž samotní občania mesta.

 

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene