Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Myjava je zlým príkladom

22.11.2019 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


So znepokojením počúvame správy z Myjavy. Myjavskí poslanci schválili výstavbu IBV v lesíku nad nemocnicou, ktorý kedysi slúžil nemocnici ako park. Neveríme vlastným ušiam, čo za počin sa tu chystá. Na úkor jedinečného biotopu, prírodného skvostu v zastavanom prostredí, sa tu ide realizovať investičný zámer a všetci tu bez námietok za tento nápad dvíhajú ruky. 

35.000 m² pokojného, fungujúceho biotopu, v členitom, svahovitom teréne, s charakterom prírodného lesoparku sa má vyrúbať, aby sa premenil na stavebné parcely, na ktorých vyrastie 40 rodinných domov. Myjava si týmto zničí prírodný klenot uprostred zastavaného územia. Nestačíme sa diviť, že v dnešnej dobe, keď iné mestá investujú nemalé prostriedky do zakladania nových zelených plôch, parkov, zelenej infraštruktúry, ochladzovania mestského prostredia, tu sa deje pravý opak. To najcennejšie, čo sa žiadnemu mestu nepodarí kúpiť, ani stvoriť ľudským umom a rukami, sa vymení za peniaze, vyrúbe, zničí a nahradí betónovými plochami, domami, cestami, parkoviskami. Lesík v meste, s povahou myjavských kopaníc, bohatý na množstvo vegetácie a húb, kde si svoj pokoj medzi stovkami stromov užíva veľa druhov zvierat, chráneného vtáctva a hmyzu, bude nenávratne zničený investičným zámerom.

Zo záznamov Mestského zastupiteľstva sa dozvedáme, ako sa mesto dopracovalo k finančnej čiastke, za ktorú chce pozemky odpredávať. Je nám jasné, že v tejto sume nikto ani náznakom nezohľadnil hodnotu zničenej prírody, spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a živočíchov, naviazaných na tento priestor, hodnotu náhradnej výsadby, ekologickú hodnotu celého priestoru a hodnotu pokojnej lokality, ktorá sa stratí v nenávratne. Zastupiteľstvo bez výhrad výstavbu v tejto lokalite odsúhlasuje v priebehu pár minút. Nikoho nič netrápi, nikto nemá žiadne otázky. Naozaj je to všetkým celkom ľahostajné a environmentálne zmýšľanie, sa ako povinná jazda, uvádza len v predvolebných letákoch? A my sme už chceli veriť, že ekologické povedomie slovenských miest je na vzostupe. Žiaľ, Myjava nás vracia do tvrdej reality.

Fotogalériu priestoru zobrazíte kliknutím na obrázok v článku

 

 Zastupiteľstvo zo dňa 19.9.2019 - čas 44:35

 Oznam o schválení IBV


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene