Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Prekladisko kontajnerov Holíč

07.12.2020 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Informáciu o tom, že bol podaný zámer na výstavbu Multimodálneho logistického centra MLC (po našom prekladisko kontajnerov) medzi Kopčanmi a Holíčom, sme nebrali na ľahkú váhu. Okamžite sme tak, ako nám zákon dovoľuje, podali naše negatívne stanovisko. Neboli sme sami. Podobne, ako my, zareagovali viaceré slovenské, ale aj české združenia.

Zámer sa ešte nestihol na úradoch poriadne posúdiť a už ho po podaní našich námietok predkladateľ stiahol. Vzdal sa svojho zámeru? Nie, nevzdal. Ako sa hovorí " Vyhodíš ho dverami, vráti sa oknom". O pár dní po jeho stiahnutí sa na výveske českého systému EIA objavil ten istý zámer, aby boli posúdené cezhraničné vplyvy. Po oboznámení sa z našimi námietkami, prepracuje návrh tak, aby svoj úmysel mohol uskutočniť.

Všetci, ktorí sa do tohto procesu zapojili, sa k zámeru postavili negatívne. Vlastne všetci nie, Mesto Holíč nemalo žiadne námietky k zámeru.

Ako vysvetľoval primátor Holíča, mesto má podpísané memorandum o spolupráci so spoločnosťou MLC Holíč. Je to dcérska spoločnosť firmy DOE Europe SE, ktorá vznikla pred dvoma rokmi, zatiaľ je dva roky v strate ale má smelé plány vybudovať prekladisko za 200 miliónov. 

Prekladisko má vytvoriť 500 priamych pracovných miest. Pekne sa to počúva, ale akých? Potrebujú 500 inžinierov, doktorov, programátorov, vývojárov? Prekladisko je zariadenie, ktoré nevytvára pridanú hodnotu, nič totiž nevyrába. Bude síce treba špecialistov - žeriavnikov, obsluhu manipulačných strojov, na to však netreba vysokú školu dokonca ani maturitu. Ale technologický vývoj smeruje k automatizácii aj v sektore manipulácie s kontajnermi, takže trvanlivosť, stabilita týchto pracovných miest je otázna. Koridory na prepravu tovarov sa taktiež môžu zmeniť doslova zo dňa na deň. Potom je stabilita týchto pracovných miest taktiež pochybná. Potom nám ostane iba 100 hektárov betónu. Väčší počet pracovných miest sa vie vytvoriť aj v oblasti turizmu. V oblasti, ktorá nepoškodzuje krajinu a životné prostredie, ale ju zveľaďuje.

Cez prekladisko má "pretiecť" asi 30 miliónov ton tovaru ročne. Dovoz z Ázie. Ja v tom vidím 30 miliónov ton budúceho odpadu. Koľko tovaru bude "tiecť " naspäť? A vyrobí sa ten tovar u nás, alebo sa iba dovezie z okolitých krajín?

V budúcnosti sa počíta s vybudovaním plavebnej dráhy v rieke Morave a vybudovaním prieplavu na území Slovenska až po Dunaj. O tom sa však hovorí iba okrajovo, hoci je to závažná informácia. Existuje totiž zámer vybudovať prieplav z Ostravy na poľskú stranu. Hoci sa zdá, že tieto dva zámery spolu nesúvisia je niečo čo ich spája. Vybudovanie prieplavu Dunaj - Odra - Labe. Tieto dva projekty sú iba dva záchytné body celého projektu. Ak sa ich podarí zrealizovať nebude problém pretlačiť celý projekt.

Ako spievajú Kabáti v jednej pesničke " Vim co je dobrý, vim co je špatný, nevím jak to vím ..." a ja viem, že tento projekt je "špatný".

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/220452801240033/obsah/796436-more-za-humny

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene