Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Dom a strom

03.04.2012 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Vždy, keď vychádzate z Kunova smerom na Sobotište, musíte zastať a dať prednosť. V tej krátkej chvíli, keď sa pozriete doľava, zbadáte na druhej strane starý dom, umne zastavený vo svahu. Dlhé roky bol zanedbaný, ale stále mal svoje čaro. Mal svojho Geniusa loci. No nevytváral ho iba ten samotný dom, ale jeho spojenie s takmer (a možno aj) storočnou lipou, stojacou pred týmto domom. Jej majestátnosť dotvárala čaro domu. Ak ste prichádzali od Sobotišťa, tak vás z diaľky vítala. Teraz vás už tak, ako pred tým, neprivíta.

Prišiel marec 2012 a s ním nápad nejakého „géniusa“,  ukázať prírode, kde je jeho sila. V motorovej píle.

Už Albert Einstein  povedal, že „ Vesmír a ľudská hlúposť sú nekonečné“, aj keď o vesmíre neskôr vyslovil pochybnosť.

Takýto vandalizmus je pre mňa nepochopiteľný.  To, že dotyčný zničil za malú chvíľu to, čo rástlo takmer sto rokov a mohlo ešte ďalších sto rokov rásť, je iba kvapka proti tomu, akú urobil škodu nie iba celej našej spoločnosti, ale aj sebe. O tom, že ten strom produkoval kyslík pre minimálne 10 ľudí denne, že zachytával ročne asi 300 kg prachu z cesty, že pretranspiroval  počas horúceho leta minimálne 300l vody denne a tým zvlhčoval vzduch, že tlmil hluk od cesty, že vytváral tieň, a že to robil úplne zadarmo, je asi škoda sa rozpisovať. To je iba časť environmentálnej hodnoty, o ktorú sa dotyčný pripravil. Ten nový „vkusný“ hrubý kamenný múr mu určite všetko toto nahradí. A to, že znížil hodnotu svojho pozemku o asi 15%, ho evidentne netrápi.. Áno, až o 15% vám môže zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti stromová zeleň v jej blízkosti. Či si to uvedomujete, alebo nie, prítomnosť zelene a hlavne stromov nás pri kúpe nehnuteľnosti významne ovplyvňuje a sme ochotní platiť viac za dom či byt, v blízkosti ktorého sú stromy.

Ak mal dotyčný v úmysle „ošetriť“ strom, tak to urobil ako úplný amatér. To akoby chcel kuchár opravovať nadzvukovú stíhačku. Ten, kto stromom rozumie, vám pri pohľade na takto zdevastovanú drevinu povie, že ak urobíte takýto zákrok, znamená to, že stromu úplne odstránite asimilačný aparát, ktorý si síce v druhom roku vytvorí, čo ho však spravidla vážne vyčerpáva. Takto orezané lipy majú zvyčajne obrovské nové listy, čo však nie je prejav vitality, ale reakcia, resp. snaha stromu prežiť v novej - preň veľmi stresujúcej situácii. Tieto veľké rezné rany spolu s závažným fyziologickým oslabením takmer vždy znamenajú vstupné miesto pre drevokazné huby a životnosť takto "ošetreného" stromu sa znižuje v závislosti od podmienok - tak na 10 - max 20 rokov... Toto je najpravdepodobnejší scenár pre budúcnosť zničenej lipy. A hoci jej to už nepomôže, postavím sa na jej stranu a zistím,  či tento vandalský čin nie je porušením zákona.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene