Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Orech

22.11.2012 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Rok sa prehupol do svojej poslednej štvrte. Kelti tento čas vo svojom stromovom kalendári pridelili stromu,  ktorý  aj dnes poberá výsady, ako snáď žiadny iný strom.  Je to strom, na  ktorý si málokto dovolí nahlas nadávať.

Za takmer dva roky práce v komisii pre zeleň som sa stretol iba s jediným prípadom žiadosti o výrub tohto stromu. A to ich v našom meste rastie na verejnom priestranstve veľké množstvo. Stoja tu ako pozostatok starých záhrad, mnohé boli vysadené zámerne, či vyrástli sami.

Orech kráľovský si svoje druhové meno zaslúži právom. Nie iba pre svoj majestátny vzhľad. Rád rastie sám. V jeho tieni, tak ako v tieni ozajstného veľkého kráľa, nevyrastie žiaden iný strom. A keď veľkomyseľne zhodí pod seba svoje dukáty v podobe orechov, ochotne sa mu  aj ľudia  na jeseň prídu pokloniť, tak ako ozajstnému kráľovi. 

Jednou z našich ľudských (či skôr slovenských) vlastností je posudzovať všetko okolo seba cez mierku takzvanej užitočnosti. Ale užitočnosti pre nás samých. Orech na jeseň zhadzuje lístie, a to vo veľkej miere. Často nám tieni naše obydlia, aj orechový peľ je alergén. To všetko by pre iný strom znamenalo istotu motorovej píly. No tento strom prišiel na to, čo na ľudí platí. Úplatky vo forme orechov. „Korupcia“ prenikla aj do rastlinnej ríše. Šišky borovíc, či smrekov sa s orechmi nemôžu merať. Orechový koláč je predsa len chutnejší, ako šiškový.

Teraz to vyzerá, že mám niečo proti orechom.  To však nie je pravda. Mám rád všetky stromy, aj orech. Aj ja sa mu každoročne chodím pokloniť. Iba nemám rád ľudskú nespravodlivosť voči tým rastlinným a živočíšnym druhom, ktoré sú  podľa našej mierky neužitočné. Skúste si spomenúť, koľkokrát ste sa tento rok cez leto schovali do obyčajného tieňa borovice, lipy, či toľko zatracovanej brezy? Berieme to ako samozrejmosť. Už v materskej škole nás učili, že stromy sú pľúcami Zeme. Sú to najvýkonnejšie a najlacnejšie práčky vzduchu, ktorý ľudia svojou činnosťou znečisťujú. Keď sa na to pozriem ľudským pohľadom, mali by sme si ich viac vážiť a byť im vďační. Tým nechcem povedať, že teraz máme všetci vybehnúť na ulicu a budeme objímať každý strom (bol by to ale zaujímavý pohľad), stačí im prejaviť trocha tolerancie z našej strany a ponechať ten kúsok zeme pre život, na ktorom rastú. Je smutné, že ľudia (mám na mysli Slovákov) dokážu tolerovať zlo medzi sebou, klamstvá politikov, korupciu, no nedokážu tolerovať toľko užitočný strom, rastúci pred ich domom. Niekedy iba preto, že na ňom nerastú orechy, ale napríklad šišky...


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene